SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การใช้งาน Illustrator เบื้องต้น

ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 32 นาที
4 vdo

หลักสูตรนี้ จะอธิบายถึงการใช้เครื่องมือใน โปรแกรม Adobe Illustrator เบื้องต้น เพื่อใช้สำหรับสร้างภาพกราฟิกในรูปแบบ Vector ที่มีคุณลักษณะคือคุณภาพของผลงานที่สร้างขึ้นนั้น จะไม่มีปัญหาเรื่องความละเอียดในการแสดงภาพตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะนำไปขยาย หรือลดขนาดแค่ไหนก็ตาม ภาพจะไม่เสียความละเอียด หรือความคมชัดแม้แต่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภาพที่แก้ไขโดยใช้โปรแกรมอื่นๆ เช่น Adobe Photoshop ที่จะมีปัญหาเรื่องความละเอียด และคุณภาพของภาพจะลดลงเมื่อขยายภาพ


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. รู้จักกับเครื่องมือบนโปรแกรม illustrator
  2. สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม illustrator ได้
  3. สามารถสร้างงานออกแบบบนโปรแกรม illustrator ได้
  4. สามารถเซฟไฟล์เพื่อไปใช้งานต่อได้

เหมาะกับใคร

  1. เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการทำสื่อหรืองานที่เกียวข้อง
  2. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ในการออกแบบงานกราฟฟิค
  3. นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนด้านงานออกแบบหรือเกี่ยวข้อง

 

ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 32 นาที
4 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน