SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ยื่นแบบ ภ.ง.ด 3, 53 : หัก ณ ที่จ่ายงานบริการ

ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 46 นาที
7 vdo

ภ.ง.ด. 3 คือ แบบยื่นเพื่อแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบุคคลธรรมดา

ภ.ง.ด. 53 คือ แบบยื่นเพื่อแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระหว่างนิติบุคคลด้วยกัน ซึ่งเอกสารที่ว่านี้จะต้องนำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปทุกเดือน หากเดือนไหนไม่มีการหักก็ไม่ต้องนำส่ง แต่ถ้ามีการหักแต่ไม่นำส่ง ก็จะถูกเสียค่าปรับได้นะคะ

ใบหัก ณ ที่จ่ายแล้วต้องยื่นอย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ไม่ยื่นได้ไหม สำหรับคำถามเหล่านี้บอกได้เลยค่ะว่ามีอยู่ในหัวข้อ ภ.ง.ด. 3,53 ทั้งหมด


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ทราบความหมายของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ทราบวิธีการกรอกภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ด้วยตนเอง พร้อมไฟล์เอกสาร
 • ทราบวิธีการกรอก ภ.ง.ด. 3 ได้ด้วยตนเอง พร้อมไฟล์เอกสาร
 • สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด. 3 ทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
 • ทราบวิธีการดึงข้อมูลการยื่นภาษีออนไลน์จากโปรแกรม Express
 • รู้จักแบบการยื่น ภ.ง.ด. 53 พร้อมการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นสามารถยื่นได้ด้วยตนเอง
 • ทราบว่าใครมีหน้าที่ต้องยื่น ภ.ง.ด. 3,53 บ้าง

เหมาะกับใคร

 • เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชี
 • พนังงานบัญชีที่ยังไม่มีประสบการณ์
 • กิจการที่จดนิติบุคคลแล้ว (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 • เจ้าของกิจการมือใหม่ ที่ต้องการยื่นภาษีรายเดือนด้วยตนเอง
ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 46 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน