รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีจ่ายค่าบริการต่างประเทศ) ภ.พ.36

ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 12 นาที
3 vdo

ภ.พ.36 คืออะไร แล้วมันเหมือนหรือแตกต่างกับ ภ.พ.30 หรือไม่  แล้วใครมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 บ้าง แล้วแบบ ภ.พ.36 ต้องยื่นเมื่อไหร่

คอร์สเรียนออนไลน์ ภ.พ.36 จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ให้แก่ผู้ประกอบการได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เคล็ดลับการนำค่าจ่ายใช้จ่ายบริการต่างประเทศ นำมาบัญทึกบัญชี และใช้ภาษีซื้อได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  • ข้อควรระวังในการจัดทำแบบภ.พ.36 และระยะเวลาในการยื่นภาษีเพื่อที่จะทำให้ไม่โดนค่าปรับ
  • สอนกระบวนการจัดทำยื่นแบบ ภ.พ.36 ทั้งแบบกระดาษ และ ยื่นออนไลน์ได้ด้วยตนเองโดยไม่จ้างสำนักงานบัญชี

เหมาะกับใคร

  • เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชี
  • พนังงานบัญชีที่ยังไม่มีประสบการณ์
  • กิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา
  • กิจการที่จดนิติบุคคลแล้ว (บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
  • เจ้าของกิจการมือใหม่ ที่ต้องการยื่นภาษีรายเดือนด้วยตนเอง
ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 12 นาที
3 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน