SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การปรับแต่งภาพบนมือถือ ผ่าน App Snapseed ขั้นพื้นฐาน

ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 29 นาที
15 vdo

หลักสูตรนี้จะอธิบายถึงการใช้แอฟพลิเคชั่น Snapseed ซึ่งเป็นโปรแกรมตกแต่ง/รีทัชภาพ บนโทรศัพท์มือถือ โดยในหลักสูตรนี้ จะอธิบายตั้งแต่การเริ่มเปิดไฟล์ภาพ การใช้เอฟเฟค/เครื่องมือ การรีทัช จนไปถึงการเซฟไฟล์เพื่อนำไปใช้งานหรือเผยแพร่ในสื่อต่างๆต่อไป


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. รู้จักกับเครื่องมือ และหน้าต่างในการทำงานบนแอฟพลิเคชั่น Snapseed
  2. สามารถใช้เครื่องมือในการตกแต่ง/รีทัชภาพ บนโทรศัพท์มือถือด้วยแอฟพลิเคชั่น Snapseed ได้
  3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในตกแต่ง/รีทัชภาพ ในชิวิตจริงได้

เหมาะกับใคร

  1. เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการทำสื่อหรืองานที่เกียวข้องกับการตกแต่งภาพสินค้า บนโทรศัพท์มือถือ
  2. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ในการตกแต่งภาพบนโทรศัพท์มือถือ
  3. นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนด้านสื่อ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง

 

ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 29 นาที
15 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน