SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

บัญชี "ค่าใช้จ่าย" มีอะไรบ้าง

บัญชีพื้นฐาน
ความยาว 17 นาที
7 vdo

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีค่าใช้จ่าย
  • การจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของกิจการ
  • การจำแนกค่าใช้จ่ายเป็นกลุ่ม
  • การแบ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม

เหมาะกับใคร

  • ผู้ประกอบการ
  • พนักงานบัญชี
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
บัญชีพื้นฐาน
ความยาว 17 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
ครูส้ม อังศุวีร์ เชื้อทอง

- เป็นผู้เชียวชาญด้านบัญชี และภาษีอาการ 

- มีประะสบการณ์ด้านบัญชีภาษีให้กับองค์การในหลากหลายประเภทธุรกิจมากกว่า 12 ปี

- เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องบัญชี ภาษี ให้กับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ 

- เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษบรรยายเรื่องภาษีให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ

คอร์สที่คล้ายกัน