SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การขอรหัสยื่นภาษีออนไลน์จากกรมสรรพากร ภ.อ.01

ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 15 นาที
3 vdo

คอร์สเรียนนี้สอนเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรหัสผ่านเพื่อทำการยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเอง ซึ่งหากกิจการนั้นมี Username และ Password ในการยื่นภาษีออนไลน์จะเป็นประโยชน์แก่กิจการเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้การยื่นภาษีของกิจการสะดวก ง่าย ไม่มีอะไรยุ่งยาก และไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่กรมสรรพากรพื้นที่ ช่วยประหยัดทั้งเวลาการเดินทาง ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในการปริ้นเอกสาร และอีกมากมาย


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • รู้จักกับรหัสการยื่นภาษีออนไลน์
  • สามารถขอรหัสการยื่นภาษีออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
  • สามารถยื่นแบบ ภ.อ. 01 ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง
  • สามารถตรวจสอบผลการยื่น ภ.อ. 01 ได้ด้วยตนเอง

เหมาะกับใคร

  • เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชี
  • พนังงานบัญชีที่ยังไม่มีประสบการณ์
  • กิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา
  • กิจการที่จดนิติบุคคลแล้ว (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
  • กิจการที่ต้องการยื่นภาษีออนไลน์
ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 15 นาที
3 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
ครูส้ม อังศุวีร์ เชื้อทอง

- เป็นผู้เชียวชาญด้านบัญชี และภาษีอาการ 

- มีประะสบการณ์ด้านบัญชีภาษีให้กับองค์การในหลากหลายประเภทธุรกิจมากกว่า 12 ปี

- เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องบัญชี ภาษี ให้กับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ 

- เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษบรรยายเรื่องภาษีให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน