SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

Sense of urgency เรื่องของ Sense ที่คุณควร

22 ตุลาคม 2564
Sense of urgency เรื่องของ Sense ที่คุณควร

Sense of urgency เรื่องของ Sense ที่คุณควรรู้

คุณเคยสงสัยไหมบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ที่จริงแล้วผู้นำองค์กรต้องเป็นคนมองอนาคตและวางแผนแก้ไขปัญหา เพื่อทำให้องค์กรเติบโต โดยเขาต้องมี Sense ในการคาดคะเน ดูสถานการณ์ของตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสถานการณ์โลก ดังนั้นทักษะที่ผู้นำควรมีและสำคัญอย่างหนึ่งคือ ความรู้สึกถึงความเร่งด่วน หรือ Sense of urgency 


ในยุคสมัยที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวินาที องค์กรต่างๆไม่ใช่แค่ผู้นำ แต่พนักงานต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงให้ทันกับกระแสของเทคโนโลยี กระแสเทรนด์ต่างๆ ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เราต้องไม่เดินช้า ไม่คิดช้า ไม่ทำอะไรช้า เพื่อให้ตามคู่แข่งได้ทัน

ยิ่งในยุคที่ถูก Disruption จากสถานการณ์หลายๆอย่าง ธุรกิจและองค์กรเล็กไปจนถึงองค์กรใหญ่ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน องค์กรไหนที่ปรับตัวและ Move On ไปข้างหน้าได้เร็วกว่า เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นช่องทางของโอกาส องค์กรนั้นก็จะฟื้นตัวและมีแนวโน้มกลับมาเติบโตได้รวดเร็ว

ดังนั้น Sense of urgency จึงสำคัญในยุคที่ถูก Disruption แบบนี้ เพราะแต่ละองค์กรต้องรู้ว่าตัวเองต้องทำยังไงถึงจะเอาชนะคู่แข่ง ทำยังไงถึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว ยิ่งเป็นองค์กรที่เล็ก ยิ่งต้องมีความเร่งรีบเพื่อไม่ให้องค์กรใหญ่แย่งตลาดและกลุ่มเป้าหมายไป  สิ่งที่ไม่ควรทำถ้าไม่อยากเติบโตช้าคืออะไร เราจะยกตัวอย่างมาให้คุณเห็นภาพ

1. ใช้ชีวิตไปวันๆ

การใช้ชีวิตไปวันๆแบบไม่มีจุดหมาย ไม่ Active ไม่เร่งรีบต่อทุกสถานการณ์ คือกลุ่มคนที่ปล่อยตัวชิล แต่ในโลกของธุรกิจเราจะช้าไม่ได้ เพราะทุกวินาทีคือโอกาส ทุกนาทีอาจจะพลิกชีวิตของคุณได้


2.เดี๋ยวค่อยทำ

เคยได้ยินคำพูดนี้ไหม? คำพูดที่ผลัดไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายแล้ว ก็ไม่ได้ทำสักที คำพูดที่ไม่ได้คิดถึง Sense ของการเร่งรีบ ถ้าเราเปลี่ยนเป็น ‘เดี๋ยวทำเลย’ ความหมายและผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนตามไป


3.เปลี่ยน Mindset

เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะเปลี่ยนความคิด ให้ Growth Mindset  คือการพัฒนาความคิดของเราให้เติบโต เรียนรู้วิกฤติ และปัญหา ความล้มเหลว และใช้ Sense of urgency  ช่วยให้ตัวเองมีความเร่งรีบและเปลี่ยนความคิดเพื่อทำให้ตัวเองก้าวหน้า และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วกว่า แต่ถ้าคิดแบบ Fixed Mindset ที่ยึดติดกับความคิดเดิมๆ ไม่กล้าที่เปลี่ยนแปลง ทำอะไรชักช้าและย่ำอยู่กับที่ โอกาสที่ตัวคุณหรือองค์กรของคุณจะประสบความสำเร็จยิ่งมองไม่เห็นแสงที่ปลายอุโมงค์


4. เลือกอยู่ใกล้คนที่มี Sense of urgency

เพราะการที่เราเลือกคบหรือเลือกอยู่ใกล้กลุ่มคนประเภทใช้ชีวิตเร่งรีบกับการทำงาน ทุกวันมีความหมาย เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาธุรกิจให้เติบโต ย่อมส่งผลดีให้กับตัวเอง การเอาตัวเองเข้าไปพูดคุยและได้แลกเปลี่ยนความคิดกับคนที่มี Sense of urgency จะยิ่งทำให้เรา Active และกระตือรือร้น อยากสร้างความสำเร็จได้เร็วขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากคุณเลือกอยู่ใกล้คนเฉื่อยชา ไม่ทำอะไร ไม่มี Sense ใช้ชีวิตแบบล่องลอย ชีวิตของคุณก็เสพแต่ด้านลบ พลังงานลบๆ ดังนั้นคุณจึงต้องมี Sense ในการคบคนที่จะส่งผลดีกับตัวเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เรื่องของ Sense ไม่สามารถบังคับกันได้ แต่เราสามารถค่อยๆเปลี่ยนตัวเองจากภายในจิตใจออกมาสู่ภายนอก เรียนรู้คนที่เขาประสบความสำเร็จ และใช้ Sense of urgency ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาองค์กร เขามีแนวทางแบบไหน มีแนวคิดแบบไหน ทำไมเขาถึงแก้ปัญหาที่ Disruption ได้


ทำไมเขาถึงเปลี่ยนวิกฤติให้กลายเป็นโอกาสในสถานการณ์แบบนี้ได้ เพราะสุดท้าย เมื่อตัวตนเราได้ฝึกฝนและเรียนรู้ Sense of urgency ให้ซึมซับเข้าไปภายในจิตใจ กระบวนการคิดในใช้ชีวิตประจำวัน กระบวนการทำงานจะถูกใช้ Sense of urgency มาเป็นทักษะในการแก้ปัญหาและบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี


BY : ArMs


บทความที่คล้ายกัน