SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

หลักคิด : งบกำไรขาดทุน ไม่ใช้ งบกระแสเงินสด

02 มกราคม 2567
หลักคิด : งบกำไรขาดทุน ไม่ใช้ งบกระแสเงินสด

หลักคิด : งบกำไรขาดทุน ไม่ใช้ งบกระแสเงินสด

 

งบกำไรขาดทุน ไม่ใช้ งบกระแสเงินสด

 

1. บัญชี แจ้งว่ามีกำไร คำนวณมาอย่างไร บัญชี จะบันทึกตามหลักการ ที่มีมาตรฐานการบัญชีกำหนด ซึ่งไม่ได้มีการบันทึกตามยอดเงินสด เข้าออก เช่น ขายสินค้าเดือน 1 ให้เครดิต 60 วัน รับเงินเดือน 3 รายได้ถูกบันทึกตั้งแต่ เดือน 1 แล้ว เพราะหลักการบัญชี และภาษี จะรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า ค่าใช้จ่ายก็เช่นกัน หลักการบัญชีที่กล่าวไปนั้นเรียกว่าหลักเกณฑ์สิทธิ์

 

2. ส่งสินค้าแล้ว บัญชีรับรู้เป็นรายได้ แล้วถ้าขายแบบเครดิตนานๆ ก็ยังเก็บเงินไม่ได้ เงินสดยังไม่เข้า มีรายได้เข้ามา แต่ไม่มีเงินสดไหลเข้าทันที เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับกิจการที่ขายแบบเครดิต

 

3. เมื่อขายสินค้าได้ ก็ต้องมีสั่งซื้อวัตถุดิบ/สินค้าเข้ามาใหม่ ถ้ากลไกการซื้อ เป็นการซื้อด้วยเงินสด นั้นหมายความว่า ของที่ขายไปแล้ว ยังเก็บเงินไม่ได้ ก็ต้องเอาเงินที่มี ไปสั่งซื้อของมาเพื่อขายในเดือนถัดไป เงินสดก็จะเทน้ำหนักไปทาง การจ่ายออกมากกว่า

 

4. หากกิจการมีการกู้เงิน ก็ต้องมีการจ่ายชำระรายเดือน เงินกู้ที่ผ่อนธนาคาร จะแยกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของเงินต้น เมื่อจ่ายผ่อนไปไม่ว่าเดือนหนึ่งจะกี่หมื่น กี่แสนก็ตามจะไม่ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย แต่เป็นการบันทึกว่า ลดหนี้ นั้นหมายความว่ามีกระแสเงินออก แต่ไม่ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ในงบการเงิน แต่อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในยอดเงินผ่อนคือ ดอกเบี้ย ส่วนนี้จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ

 

5. หากกิจการจ่ายลงทุน โดยการซื้อสินทรัพย์ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักร กิจการก็จะมีกระแสเงินสดออก แต่ ทางบัญชีไม่ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย จะบันทึกเป็นการนำเงิน ไปซื้อสินทรัพย์ ไม่ใช้ส่วนหนึ่งในการคำนวณกำไรขาดทุน ยกเว้นการนำมูลค่าทรัพย์สินนั้น มาตัดเป็นค่าใช้จ่ายรายปี ในชื่อค่าเสื่อมราคาเท่านั้น

 

#สรุป

?นักบัญชีคำนวณถูกต้องแล้ว

?งบกำไรขาดทุน ไม่ใช้ งบกระแสเงินสด

?ดีที่สุดคือการจัดทำทั้ง 2 งบ เพื่อเห็นทั้งกำไร และเห็นทั้งเงินสด

 

#ครูอัส

#บัญชีอย่างง่าย


คำค้นหา :
บทความที่คล้ายกัน