SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

สอนการ จดรับ-จ่าย

27 ตุลาคม 2564
สอนการ จดรับ-จ่าย

สอนการ จดรับ-จ่าย

พ่อค้า - แม่ค้า ที่มีรายได้และทำการยื่นภาษีและเลือกวิธีหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริง จะต้องทำการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลรายรับ และรายจ่ายพร้อมต้องมีเอกสารค่าใช้จ่ายที่เป็นหลักฐานได้ ซึ่งในการจดรายรับ-รายจ่าย นั้นจะต้องจัดทำรายงาน แสดงรายได้และรายจ่ายประจำวัน (เงินสดรับ-จ่าย) โดย ต้องมีรายงานอย่างน้อยตามแบบฟอร์มด้านล่าง และเก็บรายงานฯ "พร้อมเอกสาร/หลักฐานรายได้-รายจ่ายไว้ประกอบการยื่นภาษี"


                                               


ดาวน์โหลดไฟล์ excel แบบฟอร์ม จดรับจ่าย

 


บทความที่คล้ายกัน