SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

รู้จักกับใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

28 ตุลาคม 2564
รู้จักกับใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

รู้จักกับใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใช้ในกรณี กิจการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการเบ็ดเตล็ดแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ ต้องให้พนักงานของกิจการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงินดังกล่าว ซึ่งโดยปกติแล้วนั้น พนักงานต้องเก็บข้อมูลการใช้จ่ายเก็บรวบรวมใบเสร็จรับเงินต่างๆ เพื่อแนบเป็นหลักฐานในการเบิก


กรณีที่พนักงานอาจจะไปซื้อของใช้ในกิจการเล็กๆน้อยๆ แต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้นั้น ซึ่งใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินหรือสำหรับใช้แทนค่าใช้จ่ายไม่มีบิล หากไม่มีใบเสร็จอย่างเป็นทางการ อาจเป็นการเขียนผ่านบิลเงินสด หรืออาจจะแนบนามบัตร ก็ให้เก็บรวบรวมมาก่อน เพื่อใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานการจ่าย แต่สิ่งสำคัญคือต้องเขียนบันทึกการจ่าย และจะต้องระบุช่วงเวลาที่ใช้จ่ายของรายการทั้งหมด ขึ้นอยู่กับว่ารายการค่าใช้จ่ายนั้นเริ่มต้นวันที่เท่าไหร่ และใช้จ่ายครั้งล่าสุดถึงวันไหน


(ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง)

 


โดยสรรพากรได้ออกคู่มือนี้เพื่อให้เราลดภาษีได้จากค่าใช้จ่ายที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน ออกมาหนึ่งชุด มีชื่อว่า “การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายได้” เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดการเรื่องนี้


ดาวน์โหลดไฟล์ excel ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

บทความที่คล้ายกัน