SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

บุคคล VS นิติบุคคล ทำธุรกิจแบบไหนประหยัดภาษีได้มากกว่ากัน

08 กุมภาพันธ์ 2564
บุคคล VS นิติบุคคล ทำธุรกิจแบบไหนประหยัดภาษีได้มากกว่ากัน

บุคคล VS นิติบุคคล ทำธุรกิจแบบไหนประหยัดภาษีได้มากกว่ากัน

เจ้าของกิจการที่ทำธุรกิจในนามบุคคลมักกังวลใจว่า ธุรกิจของตัวเองนั้นควรทำในรูปแบบบุคคลเหมือนเดิม หรือ เปลี่ยนเป็นนิติบุคคลดี ซึ่งการตัดสินใจนั้นมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน แต่ที่เป็นปัจจัยหลักก็คือ ภาษี เพราะอัตราภาษีของทั้ง 2 รูปแบบมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ของบุคคลนั้นจะเป็นอัตราภาษีตามขึ้นบันได หากมีรายได้มากก็จะต้องเสียมากด้วยเช่นกัน ในส่วนของนิติบุคคลนั้น จะแบ่งเลทตาม SME กับ Non SME ซึ่งจะมีอัตราภาษีที่จำกัดกว่าของบุคคล


เรามาดูกันว่าความแตกต่างของการทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา

และรูปแบบนิติบุคคลมีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง


จำนวนของผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดา หรือ เจ้าของคนเดียว ซึ่งชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่า ทำคนเดียว

นิติบุคคล จะแบ่งเป็น

  • บริษัทจำกัด จะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป

 

เงื่อนไขความรับผิดชอบ กรณีกิจการมีหนี้สิน

บุคคลธรรมดา หากกิจการมีภาระหนี้สิน เจ้าของก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

นิติบุคคล จะแบ่งเป็น

  • บริษัทจำกัด ผู้หุ้นแต่ละคนจะรับผิดชอบต่อหนี้สินตามมูลค่าหุ้นที่ลงไว้
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  “หุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบก็จะรับผิดชอบต่อหนี้สินตามมูลค่าที่ลงไว้

ค่าธรรมเนียม

บุคคลธรรมดา กรณีที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ มีค่าธรรมเนียนในการจด   50  บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์

นิติบุคคล จะแบ่งเป็น

  • บริษัทจำกัด มีค่าธรรมเนียนในการจด 5,000 บาท
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีค่าธรรมเนียนในการจด 1,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


รูปแบบเงินได้ หรือ ผลตอบแทน

บุคคลธรรมดา จะได้จากกำไรของกิจการที่เหลืออยู่ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว จะถือว่าเป็นเงินได้ประเภท 40(8)

นิติบุคคล จะได้จากเงินได้ประเภท 40(1) เงินเดือน, เงินได้ประเภท 40(2) ค่าจ้าง ค่าที่ปรึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยง, เงินได้ประเภท 40(4) เงินปันผล, เงินได้ประเภท 40(5) ค่าเช่าบ้าน เช่ารถ


การทำบัญชี

บุคคลธรรมดา การทำธุรกิจในรูปแบบเจ้าของคนเดียว ทางภาครัฐไม่ได้มีการบังคับว่าต้องทำบัญชี

นิติบุคคล ต้องมีการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี และ มีผู้สอบเซ็นอนุมัตงบ

  • บริษัทจำกัด ต้องเป็นผู้สอบบัญชี (CPA) เท่านั้น
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถใช้ได้ทั้งผู้สอบบัญชี(CPA) และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

*ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีนั้นจะขึ้นอยู่กับบริการของแต่ละสำนักงานบัญชีที่ทำให้ ว่าจัดทำอะไรให้กับกิจการเราบ้าง


อัตราภาษี และ การเสียภาษี 

บุคคลธรรมดา จะเป็นอัตราขึ้นบันได ดังต่อไปนี้

 

นิติบุคคล จะแบ่งเป็น SME คือ ธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท


Non SME จะเสียภาษีตั้งแต่ 1 บาทในอัตรา 20%


หากคุณอ่านมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนว่า ข้อดี และ ข้อเสียของธุรกิจแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไร หากคุณคิดที่จะทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาต่อ เนื่องจากชอบความสะดวกในการทำคนเดียว ไม่ต้องยุ่งยากในการทำเอกสารบัญชี รับเงินคนเดียว แต่คุณก็รับภาระภาษีในส่วนนี้ให้ได้ แต่หากคุณคิดที่จะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลเพื่อความน่าเชื่อถือที่มากกว่า และอัตราภาษีที่น้อยลง คุณก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการทำเอกสารบัญชีต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างทำบัญชีที่เพิ่มขึ้น


ดังนั้นคุณควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจในแบบไหนที่จะประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากกว่ากัน เพราะหากคุณเลือกผิดก็อาจทำให้คุณเสียเงินเกินกว่าที่จะเป็นได้


บทความที่คล้ายกัน