รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

(ซีรีส์) : ตัวอย่างการจัดการเอกสารค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง

รายละเอียด

    ในการดำเนินกิจการของเรา ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายในแต่ละวัน และเราต้องเก็บหลักฐานในการจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านั้น เพื่อส่งให้แผนกบัญชีลงบันทึกบัญชีต่อไป แต่ก็จะมีบางค่าใช้จ่ายที่จะไม่มีหลักฐานการจ่าย เช่น ค่าเดินทาง แล้วแบบนี้เราจะลงบัญทึกบัญชีอย่างไร ในเมื่อไม่มีหลักฐาน ?? ซีรีส์  ตัวอย่างการจัดการเอกสารค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง จะบอกท่านถึงวิธีการใช้เอกสารค่าเดินทาง และนำค่าเดินทางมาบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. สามารถนำค่าใช้จ่ายที่ไม่มีเอกสาร เช่น ค่าเดินทางมาบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง
  2. ปรับใช้เอกสารภายในคอร์สได้กับหลาย ๆ สถานะการ
  3. ได้วิธีการใช้เอกสารที่ถูกต้อง ไม่ต้องกังวลเรื่องรายจ่ายบวกกลับ

เหมาะกับใคร

  1. ผู้ที่กำลังตัดสินใจว่าจะจดเป็นนิติบุคคล
  2. ผู้ที่จดนิติบุคคลใหม่ ภายใน 1-2 ปี
  3. เจ้าของกิจการที่ต้องการประหยัดภาษีของกิจการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดน้อยลง
ดูเพิ่มเติม

ดูน้อยลง

วิทยากร / ผู้สอน
ครูอัส อัสมา แวโน๊ะ
  • เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ ผู้ก่อตั้ง SMEs Academy 
  •  ครูอัส หรือ คุณอัสมา แวโน๊ะ เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ อยู่ในวงการจัดอบรมสัมมนา มากว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นนักลงทุน ทำธุรกิจที่หลากหลาย มากกกว่า 10 กิจการ