รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

(ซีรีส์) : กลยุทธ์ประหยัดภาษี

รายละเอียด

    ภาษีเป็นเรื่องและเอียดอ่อน หากไม่มีความเข้าใจที่ถูกและการปฏิบัตที่ผิดหลักอาจก่อให้เกิดผลต่อกิจการได้ ซึ่งอาจจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จริงๆไม่จำเป็นต้องจ่ายได้ ดังนั้นซี่รี่กลยุทธ์ประหยัดภาษี จะพาทุกคนมารู้จักภาษี และหาแนวทางในการบริหารเพื่อให้กิจการได้ประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ช่วยให้ผู้ประกอบเข้าใจถึงภาษีและสามารถวางแผนรับมือได้อย่างถูกต้อง
  2. ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนภาษีและหาแนวทางในการประหยัดภาษีให้สูงสุด
  3. ลดข้อผิดผาดและโทษจากภาษีที่ผู้ประกอบการไม่ทราบ

เหมาะกับใคร

  1. เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชี
  2. เจ้าของกิจการที่ยังไม่มีการเข้าสู่ระบบ
  3. กิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา
  4. กิจการที่จดนิติบุคคลแล้ว (บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
  5. เจ้าของกิจการมือใหม่ ที่ต้องการเข้าสู่ระบบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดน้อยลง
ดูเพิ่มเติม

ดูน้อยลง

วิทยากร / ผู้สอน
ครูอัส อัสมา แวโน๊ะ
  • เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ ผู้ก่อตั้ง SMEs Academy 
  •  ครูอัส หรือ คุณอัสมา แวโน๊ะ เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ อยู่ในวงการจัดอบรมสัมมนา มากว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นนักลงทุน ทำธุรกิจที่หลากหลาย มากกกว่า 10 กิจการ
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน