รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

Creativity Innovation

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียน

  1. เรียนรู้แนวคิดที่จะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร
  2. สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เอื้อต่อการคิดมากขึ้น
  3. เรียนรู้เทคนิคในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เมื่อทำงานเป็นทีม
  4. เข้าใจความหมายของนวัตกรรมและสามารถนำไปใช้กับธุรกิจของตนเองได้
  5. นำตัวอย่างจากกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง

เหมาะกับผู้เรียนที่

เจ้าของธุรกิจ บุคลากรในองค์กร บุคคลทั่วไปที่สนใจ


 

การเขียนแผนธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 31 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน