รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

แนะนำเครื่องมือ Photoshop ขั้นพื้นฐาน

การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น สอนตั้งแต่การสร้าง/เลือก หน้าอาร์ตบอร์ดให้เหมาะสมกับงาน และแถบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบ/ตกแต่งภาพ/ไดคัตภาพ รวมถึงการรีทัชภาพเบื้องต้น


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. รู้จักกับเครื่องมือบนโปรแกรม Photoshop

2. สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Photoshop ได้

3. สามารถสร้าง งานออกแบบ/ตกแต่งภาพ/ไดคัตภาพ รวมถึงการรีทัชภาพบนโปรแกรม Photoshop ได้

4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้


เหมาะกับใคร

1. เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการทำสื่อหรืองานที่เกียวข้อง

2. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ในการออกแบบงานกราฟฟิค

3. นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนด้านงานออกแบบหรือเกี่ยวข้อง


 

ออกแบบกราฟิก
ความยาว 35 นาที
16 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน