รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

เทคนิคการวางระบบเงินสดย่อยเพื่อกิจการ

          ระบบเงินสดย่อย คือ ระบบการบริหารเงินสดในกิจการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นรายจ่ายเล็กๆ โดยมีการตั้งผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลและถือเงินสดย่อยของกิจการ และรวมถึงการทำเอกสารต่างๆประกอบในการบริหารเงินสดย่อย


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เคล็ดลับการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นยอดเล็กๆ โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยตรงจากเจ้าของกิจการ
  2. เปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่เอกสารไม่สมบูรณ์ ให้สามารถเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ โดยอยู่ในระบบเงินสดย่อย
  3. รู้วิธีและกระบวนการ การจัดเอกสารให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง

เหมาะกับใคร

  1. เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชี
  2. พนังงานบัญชีที่ยังไม่มีประสบการณ์
  3. กิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา
  4. กิจการที่จดนิติบุคคลแล้ว (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
  5. เจ้าของกิจการมือใหม่ ที่ต้องการวางระบบเงินสดให้มีประสิทธิภาพ
บัญชีพื้นฐาน
ความยาว 19 นาที
3 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน