รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ผู้บริหารกับการควบคุมกิจการ

     หากกิจการมีการบริหารที่ดี ย่อมส่งผลให้กิจการเจริญเติบโตได้ดี โดย VDO นี้จะช่วยให้เจ้าของกิจการมองเห็นมุมมอง และบทบาทหน้าที่ในการบริหารงบประมาณและสิ่งต่างๆที่เจ้าของกิจการควรจะต้องรู้


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. สามารถทราบถึงปัจจัยสำคัญต่างๆที่ช่วยในการบริหารกิจการ
  2. ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถวางแผนบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพ
  3. เจ้าของกิจการสามารถบริหารกิจการโดยให้เป็นระบบได้จริง 

เหมาะกับใคร

  1. เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชีและการบริหาร
  2. เจ้าของกิจการที่ยังไม่มีประสบการณ์
  3. กิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา
  4. กิจการที่จดนิติบุคคลแล้ว (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
  5. เจ้าของกิจการมือใหม่ ที่ต้องการวางระบบการบริหารกิจการ
บัญชีบริหาร
ความยาว 1 ชั่วโมง 19 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
คุณเบนซ์
คอร์สที่คล้ายกัน