รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

บัญชีพื้นฐาน สำหรับเจ้าของกิจการ

        คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานความรู้บัญชีมาก่อน เพื่อให้เห็นความสำคัญกับการจัดทำบัญชี ปัญหาที่เจ้าของธุรกิจประสบคือเรียนบัญชีไม่รู้เรื่อง เข้าใจยาก ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจุดใดก่อนหลัง หรือเรียนแล้วแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องหรือนำไปใช้งานไม่ได้จริง


 

เนื้อหาในคอร์สเรียน

 1. ความสัมพันธ์ของหมวดบัญชี
 2. ความหมายของบัญชีทั้ง 5 หมวด
 3. ความหมายของชื่อบัญชีของสินทรัพย์
 4. ความหมาย ชื่อบัญชี หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย
 5. การวิเคราะห์รายการค้า และความสัมพันธ์ต่อบัญชีและภาษี
 6. การอ่านแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการและงบการเงิน
 7. การประยุกต์ใช้ภาคปฎิบัติในองค์กร เพื่อให้เจ้าของบริหารทีมบัญชี

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจของความสำคัญของบัญชีต่อกิจการ
 2. นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ภาคปฎิบัติในองค์กร เพื่อให้เจ้าของบริหารทีมบัญชี
 3. ได้รับความรู้ความสัมพันธ์ต่อบัญชีและภาษี
 4. สามารถจัดแบ่งหมวดหมู่ประเภทของแต่ละรายการ

เหมาะกับใคร

 1. เจ้าของธุรกิจ
 2. เจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีมาก่อน
 3. เจ้าของธุรกิจที่คิดริเริ่มที่จะทำบัญชีด้วยตัวเอง
 4. ผู้สนใจด้านบัญชี
 5. ผู้ดูแลบัญชีของบริษัท
บัญชีพื้นฐาน
ความยาว 5 ชั่วโมง 40 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
ครูอัส อัสมา แวโน๊ะ
 • เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ ผู้ก่อตั้ง SMEs Academy 
 •  ครูอัส หรือ คุณอัสมา แวโน๊ะ เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ อยู่ในวงการจัดอบรมสัมมนา มากว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นนักลงทุน ทำธุรกิจที่หลากหลาย มากกกว่า 10 กิจการ
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน