รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน ภ.ง.ด.1

  • การยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน ภงด1

          ใครคือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบภาษี ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก ได้แก่ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) ให้แก่บุคคลธรรมดาโดยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้นแต่ใครที่มีการจ้างพนักงานโดยให้เงินเดือนไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ที่มีการจ้างลูกน้องมาทำงานให้เป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียวหรือเป็นเจ้าของหุ้นส่วนแล้วพนักงานที่ว่าจ้างมาได้รับเงินเดือนถึงฐานที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาต้องทำเอกสารทั้ง 2 ตัวนี้ส่วนเจ้าของธุรกิจคนเดียวที่ทำงานตามลำพังก็ไม่ต้องทำ


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. รู้จักกับภาษี ภงด.1
  2. สามารถจัดทำเองสารที่ใช้สำหรับยื่นภาษี ภงด.1 ได้ด้วยตนเอง
  3. สามารถนำข้อมูลที่ทราบใช่สำหรับตรวจสอบแบบภาษีได้

เหมาะกับใคร

  1. เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชี
  2. พนังงานบัญชีที่ยังไม่มีประสบการณ์
  3. กิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา
  4. กิจการที่จดนิติบุคคลแล้ว (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
  5. กิจการที่ต้องการยื่นภาษีออนไลน์
ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 49 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
ครูส้ม อังศุวีร์ เชื้อทอง
คอร์สที่คล้ายกัน