SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

10 ข้อควรรู้ รายจ่ายต้องห้าม

ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 39 นาที
10 vdo

คอร์ส ข้อควรรู้ รายจ่ายต้องห้าม ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะเข้าใจ จำแนก และวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่มีปัญหาต่างๆนาๆ ที่บางครั้งไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการได้ซึ่งถูกเรียกว่า “รายจ่ายต้องห้าม” คอร์สนี้จะมีรายจ่ายในหลากหลายเหตุการณ์ที่นำมาอธิบายิย่างเข้าใจ และสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • จำแนกรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามได้
  • วางแผนรายจ่ายเพื่อประโยชน์ของกิจการได้
  • รู้วิธีรับมือกับรายจ่ายต้องห้าม
  • จัดสรรและบริหารรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับกิจการได้

เหมาะกับใคร

  • ท่านผู้ประกอบการ
  • ผู้บริหารระดับต่างๆ
  • พนักงานฝ่ายบัญชี
  • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 39 นาที
10 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
ครูอี๊ด ฐิตาพร กุลศิริวนิชย์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิริกุลการบัญชี จำกัด

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน