SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ภาษีสำหรับธุรกิจ

หลักสูตรพิเศษสำหรับลูกค้า
หนังสือประหยัดภาษีได้มีเงินใช้มากขึ้น

หมายเหตุ: ไม่เข้าร่วมกับแพ็กเกจเหมารายปี

กรอกรหัสโปรโมชั่น คลิก

ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 3 ชั่วโมง 10 นาที
14 vdo

คอร์ส ภาษีสำหรับธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่จะบอกถึงภาษีพื้นที่ที่เจ้าของกิจการควรรู้ เพื่อให้กิจการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัดที่สุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • รู้ถึงพื้นฐานภาษี เพื่อดำเนินกิจการอย่างมั่นใจ
 • รู้จักภาษีที่สำคัญสำหรับการดำเนินกิจการ
 • รู้ปัญหาที่กิจการส่วนใหญ่ต้องเจอ
 • ป้องกันภาษีต่างๆที่อาจจะเกิด เช่น ย้อนหลัง ค่าปรับ อื่นๆ
 • รู้จักกับภาษีย้อนหลังอย่างถูกต้องและจะได้รู้ถึงแนวทางในการป้องกัน
 • วิธีรับมือกับภาษีย้อนหลังเมื่อต้องประสบเจอ
 • รู้ถึงแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดภาษีย้อนหลังขึ้นอีก

เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่กำลังตัดสินใจว่าจะจดเป็นนิติบุคคล
 • ผู้ที่จดนิติบุคคลใหม่ ภายใน 1-2 ปี
 • แม่ค้าออนไลน์ ที่กังวลเรื่องภาษี
 • เจ้าของกิจการที่ต้องการประหยัดภาษีของกิจการ
 • ผู้ที่อยากรู้จักภาษีย้อนหลังและอยากได้แนวทางในการป้องกัน
 • ผู้ประกอบทั้งรูปแบบ นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
 • ผู้ที่กำลังเจอปัญหาภาษีย้อนหลัง
 • เจ้าของกิจการที่รู้ว่าตนเองเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ

หลักสูตรพิเศษสำหรับลูกค้า
หนังสือประหยัดภาษีได้มีเงินใช้มากขึ้น

หมายเหตุ: ไม่เข้าร่วมกับแพ็กเกจเหมารายปี

กรอกรหัสโปรโมชั่น คลิก
ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 3 ชั่วโมง 10 นาที
14 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
ครูอัส อัสมา แวโน๊ะ
 • เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ ผู้ก่อตั้ง SMEs Academy 
 •  ครูอัส หรือ คุณอัสมา แวโน๊ะ เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ อยู่ในวงการจัดอบรมสัมมนา มากว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นนักลงทุน ทำธุรกิจที่หลากหลาย มากกกว่า 10 กิจการ
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน