SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ภาษีกับการนำเข้า

ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 22 นาที
8 vdo

หลักเกณฑ์ภาษีกับการนำเข้า ภาษีใดบ้างที่ต้องเสียเมื่อนำเข้าสินค้า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ได้เป็นความรู้เบื้องต้นที่สามารถวางแผนเกี่ยวกับภาษี นำเข้าสินค้า


เหมาะกับใคร

สนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบธุรกิจ นักศึกษา


 

ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 22 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน