SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 10 นาที
7 vdo

การเริ่มต้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทปล่อยเช่าตั้งแต่การเลือกทรัพย์ การทำสัญญา การยื่นกู้ และการคำนวนค่าใช้จ่าย 


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. สามารถวางบแบบการทำธุรกิจปล่อยเช่า

2. สามารถเตรียมพร้อมเรื่องเอกสารค่าใช้จ่ายได้


เหมาะกับใคร

ผู้ที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทปล่อยดช่า


 

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 10 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน