SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 23 นาที
10 vdo

ความหมายของสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ เรื่อง Incoterme ค้าเฉพาะทางการค้า การชำระเงินระหว่างประเทศ การขนส่งทางทะเลและความรับผิดของผู้ขนส่ง


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ทำความเข้าใจการเกิดขึ้นและรายละเอียดต่างๆของ สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศและเรื่องที่เกี่ยวข้อง


เหมาะกับใคร

ผู้ประกอบกิจการ นักศึกษา


 

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 23 นาที
10 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน