SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

บันทึกสัมมนาสด : ก้าวสู่บัญชีชุดเดียว

บัญชีพื้นฐาน
ความยาว 5 ชั่วโมง 24 นาที
10 vdo

หากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่ดำเนินการมาแบบไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง คลิปนี้จะเป็นการช่วยคุณในการวางแผนการเข้าระบบ และรับมือต่อปัญหาต่างๆ


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ช่วยให้ผู้ประกอบเข้าใจถึงการเข้าสู่บัญชีชุดเดียวที่ถูกต้อง
  • ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนต่อการก้าวสู่บัญชีชุดเดียว
  • ทคนิคการเข้าสู่ระบบโดยไม่เป็นเป้าของสรรพากร

เหมาะกับใคร

  • เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชี
  • เจ้าของกิจการที่ยังไม่มีการเข้าสู่ระบบ
  • กิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา
  • กิจการที่จดนิติบุคคลแล้ว (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
  • เจ้าของกิจการมือใหม่ ที่ต้องการเข้าสู่ระบบ
บัญชีพื้นฐาน
ความยาว 5 ชั่วโมง 24 นาที
10 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
ครูอัส อัสมา แวโน๊ะ
  • เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ ผู้ก่อตั้ง SMEs Academy 
  •  ครูอัส หรือ คุณอัสมา แวโน๊ะ เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ อยู่ในวงการจัดอบรมสัมมนา มากว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นนักลงทุน ทำธุรกิจที่หลากหลาย มากกกว่า 10 กิจการ
คอร์สที่คล้ายกัน