รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas

แผนธุรกิจ
ความยาว 55 นาที
8 vdo

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • มีความเข้าใจในการวางแผนธุรกิจเบื้องต้น ด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas
  • ได้ออกแบบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้ชัดเจนและเหมาะสมกับลูกค้า (Value Proposition and Customer Segment)
  • สามารถเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น ด้วย BMC ได้

เหมาะกับใคร

  • ผู้ประกอบการที่ต้องการหาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ
แผนธุรกิจ
ความยาว 55 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ยังไม่มีคอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน