SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ในการประกอบธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 32 นาที
10 vdo

การเข้าทำสัญญากับภาครับผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (e-GP) หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจและวิธีการซื้อหรือจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.รู้วิธีการซื้อหรือจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

2.เข้าใจรูปแบบวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง


เหมาะกับใคร

บุคคลทั่วไป และผู้ที่กำลังต้องการเริ่มทำธุรกิจ นักศึกษา


 

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 32 นาที
10 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน