SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

เพิ่มยอดขายสถาบันฝึกอบรม ทำแบบนี้รายได้เพิ่มขึ้นชัวร์

09 สิงหาคม 2564
เพิ่มยอดขายสถาบันฝึกอบรม ทำแบบนี้รายได้เพิ่มขึ้นชัวร์

เพิ่มยอดขายสถาบันฝึกอบรม ทำแบบนี้รายได้เพิ่มขึ้นชัวร์

การพัฒนาบุคลากร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงาน องค์กร ต่างๆเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดสถาบันฝึกอบรมขึ้นอย่างมากมาย และเมื่อสถาบันเกิดขึ้นมามาก การแข่งขันย่อมสูงขึ้น ก็ต้องหาวิธี เพิ่มยอดขายสถาบันฝึกอบรม เพื่อแข่งกับที่อื่นๆ ด้วยเช่นกัน


ดังนั้นสถาบันฝึกอบรม ก็ต้องมีการพัฒนาองค์กรของตนเองเพื่อ เพิ่มยอดขายสถาบันฝึกอบรม ของตนเอง ต่อยอดทางธุรกิจ และให้ลูกค้าคงใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ เรามาดูวิธีของสถาบันฝึกอบรมว่าจะมีวิธีอะไรบ้าง

1. พัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญ ควรมีการปรับหลักสูตรที่ทันสมัย เนื้อหาเจาะตรงประเด็น เข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย เพราะถ้าหลักสูตรที่เก่าจำเจ ทำให้ผู้เรียนไม่อยากเข้าเรียนและไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ก็ส่งผลเสียต่อการประเมินสถาบันฝึกอบรมนั้นๆด้วยเช่นกัน

2. เปิดการอบรมผ่านระบบออนไลน์

ในยุคที่เกิดภาวะวิกฤตแบบนี้ แน่นอนว่าต้องหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มก้อน ระบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมาก เพราะสามาถจัดอบรมได้ทีเดียวพร้อมๆกันจากหลายๆสถานที่ และผู้เรียนสามารถกลับเข้ามาเรียนได้ซ้ำ ถ้ายังไม่เข้าใจในหัวข้อนั้นๆ แถมประหยัดเวลาในการเดินทาง วิธีนี้ เพิ่มยอดขายสถาบันฝึกอบรม ได้ดีอีกวิธีหนึ่ง

3. หา Partner เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ

สมัยนี้การที่จะทำงานโดยไม่มี Partner คงทำให้ธุรกิจเติบโตช้า เพราะการที่เรามี Partner ก็สามารถทำให้ขยายวงกว้างในการเข้าถึงลูกค้า เช่นจับมือร่วมกับสถาบันฝึกอบรมอื่นๆเพื่อส่งงาน และร่วมงานกัน ในกรณีที่หัวข้อที่จะบรรยาย ผู้บรรยายติดงานที่อื่น เราก็สามารถใช้ผู้บรรยายที่เราเป็น Partner ร่วม มาทำการบรรยายแทน เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการรับงาน

4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เราควรสร้างความสัมพันธ์ และมีปฏิสัมพันธ์ กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ควรมีการเข้าพบลูกค้า แวะเวียนไปเยี่ยม พูดคุยเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน เวลาลูกค้าจะใช้บริการก็จะนึกถึงตลอดเวลา

5. ภาพลักษณ์องค์กร

ไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาท หรือแม้แต่การแต่งกายล้วนแต่เป็นภาพลักษณ์ เมื่อเราเป็นสถาบันฝึกอบรม เราควรมีภาพลักษณ์ที่ดี ที่ควรให้ลูกค้าจดจำ เพราะสามารถช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือในการที่จะให้มาอบรมบรรยายให้กับองค์กรนั้นๆ ด้วยเช่นกัน

6. การจัดรูปแบบกิจกรรมให้สนุกสนาน

ในยุคนี้การอบรมไม่ใช่แต่จะเน้นในเรื่องของวิชาการอย่างเดียว สิ่งหนึ่งที่มาควบคู่กับการฟังบรรยาย นั่นคือรูปแบบการทำกิจกรรมสัมพันธ์ เป็นรูปแบบการสร้างทีมเวิร์ค ที่สมัยนี้หลายๆหน่วยงาน และองค์กร ต่างให้ความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นรูปแบบการจัดกิจกรรมมต่างๆ ควรผสมผสานกับความสนุก ได้ทั้งสาระและความบันเทิง ทำให้เกิดความพอใจในการบริการมากขึ้น


ไม่ว่าจะยุคสมัยไหน สถาบันฝึกอบรมก็ยังมีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรต่างๆอย่างมากดังนั้นด้วยวิธีข้างต้น ถ้าสถาบันฝึกอบรมได้นำไปใช้หรือประยุกต์ก็สามารถ เพิ่มยอดขายสถาบันฝึกอบรม ให้ดียิ่งขึ้น


บทความที่คล้ายกัน