SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

เคล็ดลับการหาลูกค้าใหม่ให้ได้เยอะๆ

15 มีนาคม 2564
เคล็ดลับการหาลูกค้าใหม่ให้ได้เยอะๆ

เคล็ดลับการหาลูกค้าใหม่ให้ได้เยอะๆ

การทำธุรกิจให้ได้กำไร สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การมีลูกค้าในจำนวนมากๆ เพราะยิ่งเรามีลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือบริการของเรามาก ก็ย่อมทำให้ธุรกิจของเรามี Demand หรือความต้องการในการสั่งซื้อมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ หากเรามีแต่ลูกค้าเก่าก็คงมีความต้องการในการสั่งซื้อจำกัด ดังนั้น การหาลูกค้าใหม่ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ทำธุรกิจจะต้องรู้ถึงวิธีใน การหาลูกค้าใหม่ ให้ได้เยอะๆ เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองและเติบโตต่อไปได้ วันนี้เรามารู้ถึงเคล็ดลับการเพิ่มจำนวนลูกค้าหน้าใหม่กันว่า เขาทำกันอย่างไรบ้าง


วิธีการหาลูกค้าใหม่ ที่นิยมทำกัน

การใช้ประโยชน์หรือต่อยอดจากฐานข้อมูลของลูกค้าเก่าหรือลูกค้าปัจจุบัน โดยศึกษาสถิติข้อมูลทางประชากรของลูกค้า เช่น อายุ เพศ รายได้ ที่อยู่ ไปจนถึงข้อมูลส่วนบุคคลเช่นนิตยสารหรือเว็บไซต์ที่ชอบ เพราะข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยให้สามารถหาลูกค้าใหม่ที่มีลักษณะทางประชากรหรือความชอบ หรือไลฟ์สไตล์ที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันได้

 ตัวลูกค้าเก่ายังเป็นแหล่งดึงดูดลูกค้าใหม่ที่เยี่ยมยอดอีกด้วย เพราะถ้าลูกค้าเก่าประทับใจแล้วบอกต่อไปกับคนรู้จัก ก็จะดึงลูกค้าหน้าใหม่มาให้เราได้ ทั้งนี้เราอาจจูงใจด้วยวิธีต่างๆ เช่น หากลูกค้าเก่าพาคนรู้จักมาใช้บริการด้วยก็จะได้สิทธิพิเศษ ก็ยิ่งทำให้ลูกค้าช่วยหาลูกค้าให้เรามากขึ้น


เราสามารถหาลูกค้าใหม่ด้วยการส่งเสริมการตลาดได้อย่างไร ? 

เราสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ด้วยการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาทดลองใช้สินค้าหรือบริการของเรา และหากเรามีลูกค้าหลายกลุ่ม วิธีการส่งเสริมการตลาดก็ต้องมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเพื่อรองรับความแตกต่างของลูกค้า เพราะการหาจุดร่วมระหว่างรสนิยมของหญิงสาววัยรุ่นกับสตรีวัยเกษียณนั้นยุ่งยากยิ่งกว่าการออกโปรโมชั่นแยกหลายเท่าตัวนักไม่เพียงกิจกรรมทางการตลาดที่ได้ผล กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคมอาจเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของเราดูดีในสายตาของลูกค้า และเมื่อภาพลักษณ์ดีก็อาจช่วยดึงดูดให้มีลูกค้ามาซื้อสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย


เข้าร่วมงานหรือร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจอื่นสามารถทำให้มีลูกค้าใหม่ได้หรือไม่ ?

วิธีการส่งเสริมการตลาด อาจทำให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้ามองว่าเป็นการมุ่งเน้นการขายจนเกินไปเราอาจจะใช้วิธีเข้าร่วมงานกับองค์กรอื่นๆ เพื่อเป็นอีกวิธีในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของเรา ทำให้ลูกค้าได้รู้จักเราผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆ หรืองานสัมมนา อบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ เพราะแต่ละธุรกิจย่อมมีฐานลูกค้าหลักของตนเองอยู่แล้ว ดังนั้นการที่คุณจับมือกับธุรกิจจะทำให้ลูกค้าหลักของธุรกิจเหล่านั้นกลายเป็นลูกค้ารายใหม่ของคุณไปด้วย


เคล็ดลับ การหาลูกค้าใหม่ ข้างต้น แนะนำให้ผู้ประกอบการลองนำไปประยุกต์ใช้เริ่มที่รักษาลูกค้าเก่าและพยายามนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดสร้างลูกค้าใหม่ต่อไป


บทความที่คล้ายกัน