SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

สาย Healthy เขาชอบแบบนี้ วิธีเพิ่มยอดขายร้าน Fitness

11 สิงหาคม 2564
สาย Healthy เขาชอบแบบนี้ วิธีเพิ่มยอดขายร้าน Fitness

สาย Healthy เขาชอบแบบนี้ วิธีเพิ่มยอดขายร้าน Fitness

“ฟิต แอนด์ เฟิร์ม” เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ ทำให้เกิดธุรกิจร้าน Fitness เพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่องการออกกำลังกายและกินอาหารเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี

เพิ่มยอดขายร้าน Fitness ต้องเข้าใจความต้องการที่จะทำให้ลูกค้า เป็นสาย Healthy ในเรื่องการไม่กินอาหาร Junk Food มีสังคมเพื่อนที่ดี เป็นคนที่มองโลกสวยหรือคิดบวก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินผักผลไม้เป็นอาหารหลักในแต่ละมื้ออาหาร นอนหลับผักผ่อนให้เพียงพอต่อร่างกาย มีการนั่งสมาธิก่อนนอน หรือหาเวลาว่างไปท่องเที่ยวพักผ่อนจิตใจและร่างกาย


เพิ่มยอดขายร้าน Fitness มันเกิดจากการแข่งขันที่ดุเดือดของธุรกิจ Fitness ของกลุ่มลูกค้าสาย Healthy สิ่งที่ร้าน Fitness ต้องมีความรู้และเข้าใจ

1. รู้จักธุรกิจของตนเอง

การวางตำแหน่งของธุรกิจ การกำหนดกลุ่มลูกค้า เพราะทั้งสองอย่างจะเป็นตัวกำหนดทิศทางในการบริหารงานร้าน Fitness เช่น ต้องรู้ว่าลูกค้าเน้นสุขภาพที่ดี ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการออกกำลังกาย ต้องทำโปรแกรมเสริมเข้าไปอีกทั้งในเรื่องการกินคลีน เพิ่ม ยอดขายร้าน Fitness เพิ่มขึ้น

2. รู้จักกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการมาใช้บริการ

ร้าน Fitness มีการทำแบบสอบถามทั้งออฟไลน์และออนไลน์ นำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจกำหนดการให้บริการ ร้าน Fitness เช่นกลุ่มลูกค้าสนใจการออกกำลังกายน้อยไม่มีเวลา แต่เน้นการรักษารูปร่างให้ “ฟิต แอนด์ เฟิร์ม ต้องเป็นการออกกำลังกายน้อยเผาผลาญไขมันได้มาก

3. การสร้างสิ่งแวดล้อมและคอมมูนิตี้

ในการออกกำลังกายเป็นแรงกระตุ้นให้ลูกค้าต้องการออกกำลังกาย เช่นการใช้พื้นที่ให้ทุกคนเห็นกันได้ทุกคน มีการติดตามผลและสามารถวัดผลให้เห็นได้ชัดเจน จัดคลาสเรียนเป็นกลุ่มบางครั้งเพื่อให้เห็นพัฒนาการของเพื่อนๆ

4. การติดตามเทรนด์การออกกำลังกาย และการออกแบบโปรแกรมให้ตรงความต้องการของลูกค้า

  • ถ้าการออกกำลังกายด้วยโยคะกำลังมาแรง เนื่องจากมีคนดังทำแล้วได้ผล ร้าน Fitness ต้องมีการออกแบบและนำเสนอโปรแกรมนั้นเข้ามาดึงดูดลูกค้า

  • เครื่องออกกำลังกายทีมีมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ที่ลูกค้าต้องการใช้บริการ เช่นการเสริมกล้ามเนื้อหรือแก้ปัญหาสุขภาพบางจุดเป็นต้น

  • การใช้เครื่องมือทางการแพทย์เข้ามายืนยันก่อนเข้ามาใช้บริการและหลังจากใช้บริการเพราะมันสามารถผลลัพธ์ได้ชันเจน

5. การบริการที่มีคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก

ร้าน Fitness ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโปรแกรมเพื่อสุขภาพ หรือการเทรนด์ลูกค้าในการใช้เครื่องออกกำลังกาย การพูดคุยแลกเปลี่ยน ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า “ร้าน Fitness หวังดีและสามารถทำให้เขาเป็นสาย Healthy”


เพิ่มยอดขายร้าน Fitness ต้องมีความรู้ในธุรกิจ  การบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่อยู่ในสาย Healthy  มีการรักษามาตรฐานการให้บริการหรือมาตรฐานเครื่องออกกำลังกาย ผลลัพธ์ที่ได้ รวมถึง เทรนด์เนอร์ที่ดูแล เพื่อให้ลูกค้าเดิมกลับมาใช้บริการซ้ำและสามารถดึงดูดลูกค้ารายใหม่เข้ามาด้วย


บทความที่คล้ายกัน