SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

วิธีเลือก Influencer ที่เหมาะกับธุรกิจ

19 กรกฎาคม 2564
วิธีเลือก Influencer ที่เหมาะกับธุรกิจ

วิธีเลือก Influencer ที่เหมาะกับธุรกิจ

ส่วนหนึ่งในการทำการตลาดต้องยอมรับว่า Influencer มีความสำคัญในการสื่อสารไปยังลูกค้าของคุณ วิธีเลือก Influencer จึงช่วยให้คุณสามารถเลือก Influencer ให้เหมาะกับแบรนด์สินค้าของคุณมากขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการสร้างคอนเทนต์ออกไป ซึ่งมีวิธีการเลือกดังต่อไปนี้     


8 วิธีเลือก Influencer ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

 

1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร จะสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มใดเพื่อค้นหา Influencer ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากที่สุด


2. เลือก Influencer ที่เหมาะกับสินค้าและบริการ

Influencer จะต้องมีภาพลักษณ์และสามารถเข้ากับสินค้าและบริการของคุณได้เป็นอย่างดี มีชื่อเสียงในด้านดีตลอดการทำงานที่ผ่านมาไม่อย่างนั้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อแบรนด์ของคุณได้ วิธีเลือก Influencer จึงมีความสำคัญต่อแบรนด์


3. เลือกจากผู้ติดตามและงบประมาณที่มี

ก่อนเลือก Influencer ควรเข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนเพื่อให้รับรู้ถึงตัวตน ไลฟ์สไตล์ การแต่งตัวและที่สำคัญคือจำนวนผู้ติดตามเพื่อที่จะสามารถกำหนดราคาค่าจ้างว่าเหมาะกับงบประมาณที่มีไว้ในใจหรือไม่


4. เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็น Influencer

คุณจะได้ Influencer ที่ตรงใจ จะช่วยส่งผลดีกับสินค้าและบริการในอนาคต ซึ่งนอกจากจะเหมาะแล้วจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีอีกด้วยได้แก่ ภาพลักษณ์ที่ดีทัศนคติที่ดี การสื่อสารที่ดีและเข้าใจผู้ชมเป็นอย่างดี


5. ใช้ UTM ในการวัดผลของผู้ที่เป็น Influencer

ในการเลือก Influencer มีตัวช่วยที่เรียกว่า UTM ในการวัดผลยอดผู้ติดตามหรือ Engagement นอกจากนี้ยังสามารถวัดยอดขายที่มาจาก Influencer ซึ่งจะวัดในแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละคนจะมีผู้ติดตามไม่เท่ากัน สามารถวัดผลว่าใครที่สร้างยอดขายมากที่สุด


6. เลือกจากสไตล์ในการนำเสนอ

ศึกษาไลฟ์สไตล์เพื่อดูว่าเข้ากับสินค้าหรือบริการของคุณหรือไม่ เพราะจะบอกถึงความชอบ รสนิยมและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับผู้ชมได้เป็นอย่างดีนี่คือหนึ่งในการเลือก Influencer ว่าเอื้อกับการนำเสนอสินค้าของคุณหรือไม่


7. เลือกจากการติดตามในแต่ละแพลตฟอร์ม

ในแต่ละแพลตฟอร์จะมียอดผู้ติดตามไม่เหมือนกัน มีการสื่อสารรับรู้ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อการสร้างคอนเทนต์ให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ และดูว่าอันไหนสร้างยอดขายได้ดีที่สุด


8. เลือกคอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม

คอนเทนต์ที่สื่อสารออกไปนั้นจะต้องเหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อให้ตรงจุดและทรงพลังที่สุด ดังนั้นจะต้องเลือกให้ดี บางแพลตฟอร์มเหมาะกับภาพนิ่งสวยๆ หรืออาจเป็นคอนเทนต์สั้นกระชับ หรือเหมาะกับวีดีโอ เป็นต้น


วิธีเลือก Influencer ที่ได้นำเสนอจะช่วยให้คุณได้ Influencer ที่เหมาะกับสินค้าและบริการ ทั้งนี้จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีรวมถึงยอดผู้ติดตามในแต่ละแพลตฟอร์มว่าช่องทางไหนที่จะสร้างยอดขายได้มากที่สุดและเพื่อการวางคอนเทนต์ที่ตรงจุดออกไป


บทความที่คล้ายกัน