SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

วิธีการรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับเราไปนานๆ

15 มีนาคม 2564
วิธีการรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับเราไปนานๆ

วิธีการรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับเราไปนานๆ

การเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ให้มีมากขึ้น ย่อมเป็นผลดีต่อธุรกิจ แต่การ รักษาลูกค้าเก่า ให้อยู่กับเราไปนานๆ ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจไม่แพ้กัน ทั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับธุรกิจถ้าเรามีลูกค้าที่จงรักภักดี พึงพอใจในสินค้าและบริการของธุรกิจ และพร้อมที่จะเปิดรับสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ธุรกิจนำเสนอ เพราะมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ค่อนข้างสูง ดังนั้น วันนี้ เราจะบอกถึงวิธีการ รักษาลูกค้าเก่า ให้อยู่กับเราไปยาวนานว่า มีวิธีการอย่างไรบ้าง


รักษามาตรฐานของสินค้าและบริการ เท่ากับการรักษาลูกค้าเก่า

วิธีการ รักษาลูกค้าเก่า ที่ธุรกิจควรทำให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด คือ การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการให้ยังคงเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด บางธุรกิจมุ่งเน้นที่กิจกรรมการส่งเสริมการขายมากมาย แต่ลืมให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการที่เป็นเรื่องพื้นฐานของตัวเอง เราจึงต้องรักษามาตรฐานคุณภาพให้ดีและสม่ำเสมอเพื่อให้ลูกค้าเป็นลูกค้าของเราต่อไปในระยะยาว

และไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือใหม่ ให้ธุรกิจปฏิบัติต่อลูกค้าทั้งสองกลุ่มเสมือนว่าพวกเขาเป็นลูกค้าขาประจำ ด้วยการคงไว้ซึ่งระดับของคุณภาพและบริการที่ดีและต่อเนื่อง ไม่ใช่ลูกค้าเก่ากลับได้การบริการที่ดีกว่าลูกค้าใหม่ ควรปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นมาตรฐานและสม่ำเสมอ


พัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการคือการสร้างความพึงพอใจลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ 

การรักษามาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ธุรกิจทั้งหลายพึงกระทำ แต่การพยายามพัฒนาและปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั้น ย่อมเป็นวิธีที่สามารถชนะใจลูกค้าด้วยการทำสิ่งที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง เช่น มีการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้ลูกค้าได้มากกว่าเดิม การให้บริการด่วนพิเศษเพื่อลูกค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ การดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าโดยไม่มุ่งแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว ย่อมเป็นกลยุทธ์มัดใจให้ลูกค้ายังคงจงรักภักดีกับเรา เพราะธุรกิจไม่ได้มองแค่พวกเขาเป็นคนซื้อสินค้าเท่านั้น แต่มองพวกเขาเป็นดังเพื่อน หรือคนในครอบครัวที่ห่วงใย ดูแล และเอาใจใส่ ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และไว้วางใจมากยิ่งขึ้น


ทำให้ลูกค้าไม่เปลี่ยนใจหรือหายไปจากสินค้าหรือบริการของเราได้อย่างไร ?

มากกว่าความประทับใจ คือ การสร้างความผูกพันของลูกค้าเก่าให้ยังคงอยู่กับแบรนด์ของเราโดยไม่เปลี่ยนใจหรือหายไปไหน โดยการให้โอกาสลูกค้าได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือท้วงติง แล้วนำมาปรับปรุง แก้ไข สิ่งนี้ยิ่งทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการได้ด้วยกัน

การเพิ่มกิจกรรมทางการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างความจงรักภักดีและความผูกพันของลูกค้าเก่า ก็เป็นอีกวิธีที่ได้ผล เช่น การให้ส่วนลด 30% ให้กับลูกค้าเก่าในการกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีกครั้ง หรือการรับเปลี่ยนรถเก่า มาแลกกับส่วนลดในการซื้อรถคันใหม่ เป็นต้น


ในท้ายสุดการ รักษาลูกค้าเก่า อาจมีความสำคัญพอๆ กับการสนับสนุนให้พนักงานขององค์กรหรือธุรกิจยังอยู่กับบริษัทตลอดไป หากเราไม่มีพนักงานที่คอยดูแลลูกค้า เราก็คงไม่อยากรักษาลูกค้าของเราไว้ได้นานๆ เช่นกัน


บทความที่คล้ายกัน