SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ทำก่อนเจ๊ง!! วิธีเพิ่มยอดขายที่พัก Home Stay

11 สิงหาคม 2564
ทำก่อนเจ๊ง!! วิธีเพิ่มยอดขายที่พัก Home Stay

ทำก่อนเจ๊ง!! วิธีเพิ่มยอดขายที่พัก Home Stay

ธุรกิจ Home Stay เป็นการบริการให้กับลูกค้าที่มาเยือนซึ่งเปรียบเสมือนว่าผู้ประกอบการได้เปิดบ้านให้ผู้คนมาพักผ่อน เยี่ยมชมบรรยากาศหรือธรรมชาติภายในดังนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีเพื่อช่วย เพิ่มยอดขายที่พัก Home Stay หลังจากที่ก่อนหน้านี้ซบเซาไปสักพัก ผู้ประกอบการจะต้องมีการใส่ใจในบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามีการพัฒนาอยู่เสมอ และสำหรับวิธีการเพิ่มยอดขายมีดังต่อไปนี้


1. เพิ่มช่องทางการขายบนโลกออนไลน์

สร้างหน้าร้านออนไลน์ในหลายแพลตฟอร์มเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด ตรวจสอบว่าที่พัก Home Stay ของคุณมีที่พักเพียงพอเพื่อจัดการให้ลูกค้าได้จองล่วงหน้าหรือไม่เพื่อความสะดวกในการสั่งจองของลูกค้าวิธีการนี้เป็นการ เพิ่มยอดขายที่พัก Home Stay ผ่านหน้าร้านออนไลน์


2. สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

หลังจากการให้บริการจะต้องขอความร่วมมือจากลูกค้าเพื่อสำรวจความพึงพอใจไว้เป็นข้อมูลในการนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยการตั้งคำถามกับลูกค้าว่ามีความต้องการอะไร ชอบอะไรและไม่ชอบอะไร เป็นต้น


3. มีการจัดการบริหารการเงินที่ดี

วางแผนจัดการการเงินจากข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อที่จะรู้ถึงรายได้ รายรับและรายจ่ายที่แท้จริง วิธีการนี้จะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นยิ่งขึ้นว่า มีอะไรที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้และเพิ่มมูลค่าด้านบริการต่างๆ  ได้บ้างอย่างเช่น การปรับราคาที่พักก็ช่วย เพิ่มยอดขายที่พัก Home Stay ของคุณได้เช่นกัน


4. ติดตามผลการบริการ

ตรวจสอบผลการบริการจากการขอความคิดเห็นจากลูกค้า จากรายได้ที่ได้รับแต่ละเดือนว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง รายได้ก่อนทำและหลังทำ จากนั้นหาสาเหตุแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไปซึ่งการพัฒนาบริการให้ดีขึ้นสามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นการ เพิ่มยอดขายที่พัก Home Stay อีกทางหนึ่ง


5. มีมุมถ่ายรูปสวย ๆ

ทุกวันนี้ผู้คนชื่นชอบที่จะถ่ายรูปสวยๆ จากสถานที่ที่ไปรวมถึงสถานที่พักผ่อน ควรตกแต่งสถานที่ให้สวยงามเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ


6. พื้นที่สะอาดและบริการที่ดี

สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการเอาใจใส่ด้วยบริการที่ดี จะทำให้ลูกค้าอยากกลับมาอีกครั้งและที่สำคัญคือเรื่องของความสะอาดซึ่งเป็นสิ่งแรกที่จะต้องให้ความสำคัญ


ที่พัก Home Stay ยังเป็นที่นิยมของผู้คนที่อยากจะพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศที่ดี เพื่อไปเช็คอินเก็บภาพสวยๆ จะต้องหมั่นรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เอาใจใส่และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอยากที่จะกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่า สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ เพิ่มยอดขายที่พัก Home Stay จากการพัฒนาด้านการบริการลูกค้าซึ่งผู้ประกอบการต้องเตรียมการเป็นอย่างดี


บทความที่คล้ายกัน