SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

คุณสมบัติผู้ประกอบการ SME ควรมีในยุควิกฤต

13 กรกฎาคม 2564
คุณสมบัติผู้ประกอบการ SME ควรมีในยุควิกฤต

คุณสมบัติผู้ประกอบการ SME ควรมีในยุควิกฤต

ผู้ที่ต้องการจะประกอบธุรกิจขนาดเล็กของตัวเองหรือ SME นั้น จะต้องมีความทุ่มเทตั้งใจเป็นอย่างมาก เพราะการทำธุรกิจประเภทนี้ความรับผิดชอบทั้งหมดแทบจะขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ ยิ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้ด้วยแล้วล่ะก็ผู้ประกอบการก็ยิ่งต้องแบกรับปัญหามากขึ้นกว่าเดิม เรามาเช็คกันว่า คุณสมบัติผู้ประกอบการ SME ที่ผู้ประกอบการควรจะมี ต้องมีอะไรบ้าง


8 คุณสมบัติผู้ประกอบการ SME ที่ควรมีในยุควิกฤตแบบนี้

1. มีภาวะของการเป็นผู้นำที่ดี

ยิ่งในสภาวะแบบนี้แล้วล่ะก็ยิ่งต้องแสดงภาวะผู้นำออกมาเป็นอย่างมาก ต้องกล้าวางแผนตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงการบริหารงานเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้


2. กล้าตัดสินใจและมีความมานะพยายาม

ในช่วงวิกฤติแบบนี้ผู้ประกอบการยิ่งจะต้องมีใจของความเป็นนักสู้ เพราะช่วงนี้ต้องทำงานหนักมากกว่าเดิมหลายเท่าเพื่อพาให้ธุรกิจไปรอด และต้องกล้าตัดสินใจแบบหนักแน่นไม่หวาดหวั่นต่อปัญหาที่เผชิญอยู่     


3. มีความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบทั้งต่องานที่ตนเองเป็นคนทำและมอบหมายให้คนอื่นเป็นคนทำ โดยเป็นผู้ดูแลจนกว่างานนั้นจะสำเร็จด้วย เพราะคงจะไม่มีใครที่จะเคารพผู้นำที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบ


4. ขยันหาความรู้เพิ่มเติม

ความรู้ไม่มีวันเรียนจบ ยิ่งเป็นผู้ประกอบการด้วยแล้วล่ะก็จะต้องหมั่นหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อนำความรู้ดังกล่าวมาช่วยใช้ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อหาวิธีให้งานนั้นเดินหน้าต่อไปได้และเสร็จเร็วขึ้น


5. มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นหลัก

ผู้ประกอบการที่ดีควรมองที่ปัจจุบันเป็นหลัก ทำงานที่อยู่ตรงหน้าในตอนนี้ให้ดีที่สุด เพราะผู้ประกอบการบางคนมัวแต่ฝังใจกับความล้มเหลวในอดีตที่ผ่านมาจึงทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้


6. มีความกระตือรือร้น

คุณสมบัติผู้ประกอบการ SME ในข้อนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่จะผลักดันให้ตัวของผู้ประกอบการนั้นได้มีการพัฒนาตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งนั่นจะส่งผลให้ธุรกิจมีรากฐานที่ดี


7. มีวิสัยทัศน์

เป็นคนที่มีสายตาและความคิดที่ยาวไกล สามารถมองเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและวิเคราะห์มันออกมาได้อย่างแม่นยำ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง


8. มีความคิดสร้างสรรค์

หาวิธีหรือแนวทางในการพัฒนาสินค้าหรือบริการของตนเองอยู่ตลอดเวลา กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในระบบการจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


และนี่ก็คือ คุณสมบัติผู้ประกอบการ SME ที่คนทำธุรกิจประเภทนี้ควรมี เพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จและเติบโตในเส้นทางธุรกิจสายนี้ได้ 


บทความที่คล้ายกัน