SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การวิเคราะห์ Five Forces Model ทำอย่างไร

13 กรกฎาคม 2564
การวิเคราะห์ Five Forces Model ทำอย่างไร

การวิเคราะห์ Five Forces Model ทำอย่างไร

ในการเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่าง สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันให้เป็น การวิเคราะห์ Five Forces Model จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยทำให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรกระโดดเข้ามาทำธุรกิจนี้หรือเปล่า  


การวิเคราะห์ Five Forces Model มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. อำนาจในการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customers)

ลูกค้าจะมีอำนาจต่อรองกับผู้ขายก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าคราวละมากๆ หรือเป็นลูกค้ารายสำคัญ หากผู้ขายไม่ตอบสนองหรือทำตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าก็อาจจะหนีไปซื้อสินค้ากับคนอื่น แต่ถ้าผู้ขายยอมลดราคาให้ รายได้ของผู้ขายก็จะลดลง และยิ่งเป็นธุรกิจที่มีลูกค้าให้ความสนใจน้อยอยู่แล้ว อำนาจในการต่อรองของลูกค้าก็จะยิ่งมีมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการรวมกลุ่มกันเพื่อกำหนดราคาขั้นต่ำ หรือสร้างคุณค่าในตัวสินค้าโดยสร้างแบรนด์ให้เกิดความแข็งแกร่งหรือแตกต่าง


2. อำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of Suppliers)

ซัพพลายเออร์มีหน้าที่ส่งวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการ แต่ถ้ามีซัพพลายเออร์น้อยรายที่ผลิตวัตถุดิบที่มีผู้ประกอบการต้องการมากจะทำให้วัตถุดิบตัวนั้นมีราคาสูง ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งทางแก้ของเรื่องนี้ก็คือกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบตัวเดียวกันควรรวมกลุ่มกันเพื่อซื้อวัตถุดิบในคราวละมากๆ เพื่อทำให้ราคาของวัตถุดิบถูกลง


3. ภัยคุกคามจากผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of New Entrants)

เมื่อมีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่ามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นนั่นเอง ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ที่เราเคยได้รับลดลงเพราะมีตัวหารเพิ่มขึ้น ธุรกิจขนาดใหญ่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมาก แต่ธุรกิจขนาดเล็กต้องรับมือกับเรื่องนี้ให้ดีโดยการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีกับลูกค้า ทำให้ลูกค้าขาจรกลายมาเป็นลูกค้าขาประจำ


4. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services)

สินค้าทดแทนอาจจะไม่ใช่สินค้าชนิดเดียวกันแต่มีการใช้งานคล้ายหรือเหมือนกัน ทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการซื้อสินค้า ซึ่งแรงกดดันในหัวข้อนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าของตัวเอง ทั้งในด้านของรูปลักษณ์และคุณภาพ สร้างแบรนด์ให้ติดตลาดจนเกิด Brand Royalty


5. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมสินค้าเดียวกัน (Industry Rivalry)

ในการวิเคราะห์ Five Forces Model นั้นยิ่งคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกันมีมากเท่าไหร่ โอกาสในการขายของเราก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น เราจึงควรวิเคราะห์จำนวนคู่แข่งในธุรกิจ และอัตราการเติบโตของธุรกิจเพื่อวางกลยุทธ์ให้รัดกุมหากจะต้องลงไปเล่นในสนามธุรกิจนี้ เป็นการลดความเสี่ยงและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเราต่อไปในอนาคต


การวิเคราะห์ Five Force Model จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจภาพรวมสภาพการณ์ในตลาดในทุกๆ มิติ ทำให้เราสามารถวางแผนในการเข้าตลาดใหม่ รวมทั้งการที่จะอยู่รอดในการแข่งขันได้ ลองนำเครื่องมือนี้ไปสำรวจธุรกิจของท่านดู เพื่อปรับลู่ทางธุรกิจให้เหมาะสม


บทความที่คล้ายกัน