SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การทำ data driven marketing คืออะไร

15 กรกฎาคม 2564
การทำ data driven marketing คืออะไร

Data Driven Marketing คืออะไร

เป็นการทำการตลาดโดยมุ่งเน้นการนำข้อมูล สถิติ ต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อที่จะนำมาวางแผนในการออกสินค้าใหม่ หาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำ


ประโยชน์การทำ Data Driven Marketing

1. ใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือสิ่งสำคัญที่ต้องมีความชัดเจนว่าต้องการเจาะจงไปที่คนกลุ่มไหนและสอนคล้องกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ Facebook Line Instagram Google ซึ่ง การทำ data driven marketing จะเป็นตัวช่วยในการทำคอนเทนต์เพื่อออกมาสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย


2. ใช้กำหนดคอนเทนต์เพื่อการขาย

การกำหนดคอนเทนต์เพื่อสื่อสารออกไปซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลมาแล้วก็จะสามารถกำหนดหัวข้อ กลุ่มผู้ชม คีย์เวิร์ดและเรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องการสื่อสารออกไป คอนเทนต์ที่ตรงจุดคือคอนเทนต์ที่ทรงพลังและสามารถสร้างยอดขายได้ในที่สุด


3. ใช้ในการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า

การสร้างแบรนด์สินค้าจะต้องสร้างประสบการณ์ร่วมกันกับผู้ชมและลูกค้า เพื่อความประทับใจ ความเป็นส่วนร่วมกับแบรนด์ซึ่งเกิดจากการเก็บข้อมูลฐานลูกค้าที่มีอยู่แล้ว สิ่งสำคัญก็คือต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณคือใคร


4. ใช้ในการนำเสนอเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ

การรู้ข้อมูลของลูกค้าเป็นการช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระยะยาวควรมีการนำเสนอเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำจากฐานที่มีอยู่แล้ว การทำ data driven marketing เพื่อนำมาทำคอนเทนต์เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง


5. ใช้ในการเข้าใจการตัดสินใจของลูกค้า

เมื่อคุณเข้าใจการตัดสินใจของลูกค้ามากขึ้นก็จะสามารถนำเสนอและผลิตสินค้าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกขั้นตอนของลูกค้าก่อนตัดสินใจเริ่มตั้งแต่การเดินทางจนถึงเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อ


6. เพื่อการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น

การได้รับข้อมูลถึงพฤติกรรมของลูกค้ารวมถึงการตัดสินใจว่าซื้อเพราะอะไร ไม่ซื้อเพราะอะไร ทำให้รู้สาเหตุ ความสนใจ ความต้องการที่แท้จริงเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดการขายที่ดีคือขายตามความต้องการของลูกค้า


7. เพื่อการวางแผนการตลาดที่แม่นยำมากขึ้น

การทำ data driven marketing  ทำให้คุณมีข้อมูลที่จะช่วยให้คุณใช้วางแผนการตลาดที่มีคุณภาพและแม่นยำมากขึ้น  มีความชัดเจนในกลุ่มเป้าหมายและรู้จักลูกค้าของคุณมากขึ้นอีกด้วยเพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณ


ธุรกิจที่สามารถนำข้อมูล สถิติ ที่ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ นำมาวิเคราะห์ทั้งในเชิงของปริมาณและคุณภาพ จะช่วยในการทำ Data Driven Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โอกาสสร้างยอดขายที่สูงขึ้น ในการลงทุนที่ต่ำ ผู้ประกอบการควรเริ่มเก็บข้อมูล และนำมาวางแผนนำข้อมูลมาใช้ในการทำตลาดตั้งแต่วันนี้


บทความที่คล้ายกัน