SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การทำ CRM คืออะไร ทำไม SME ต้องทำ

15 กรกฎาคม 2564
การทำ CRM คืออะไร ทำไม SME ต้องทำ

ทำไม SME ต้องทำ CRM          

การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่าจะต้องทำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจขนาดใหญ่เพียงเท่านั้น แต่ในธุรกิจเล็กๆ อย่าง SME ก็สามารถใช้ CRM ได้เช่นกัน ซึ่งการทำ CRM มีประโยชน์ต่อธุรกิจ SME ดังนี้


1. ช่วยเพิ่มยอดขาย

เมื่อเราสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้แล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในสินค้าหรือบริการ (Customer Royalty) ลูกค้าจะยังคงซื้อสินค้าและบริการจากเราอยู่ตลอดซึ่งเป็นการสร้างยอดขายในระยะยาว นอกจากนี้การทำ CRM ยังสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย โดยการทำ Cross-Selling เช่น เปิดร้านขายเหล้าเบียร์ ก็ควรมีของว่างจำพวกมันฝรั่งทอด ถั่วลิสง หรือกับแกล้มอย่างอื่นมาขายเพิ่มด้วย


2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายต่างๆ

การทำ CRM จะช่วยในเรื่องของการรวบรวมรายละเอียดต่างๆ ของลูกค้า จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าในด้านต่างๆ ที่มีอยู่อย่างให้ระบบเชื่อมโยงมากขึ้น ทำให้ฝ่ายต่างๆ สามารถนำฐานข้อมูลนี้ไปใช้งานได้ทันที


3. ช่วยลดต้นทุนในการขายและการจัดการทางการตลาด

จะทำให้ SME มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการนั้นของลูกค้าได้มากขึ้น ทำให้ SME ไม่เสียต้นทุนในการที่จะดึงลูกค้ากลับมาเป็นลูกค้าของตัวเองอีกครั้ง ส่งผลให้เกิดการตัดกิจกรรมทางการตลาดที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไป


4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการประสานงานในฝ่ายต่างๆ

เมื่อทำ CRM แล้ว ฝ่ายต่างๆ จะสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลของลูกค้าร่วมกัน และในส่วนของผู้บริหารเองนั้นก็สามารถที่จะดึงข้อมูลตรงนั้นมาใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้


5. ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการต่อลูกค้า

CRM ช่วยปรับปรุงความรวดเร็วในการให้บริการต่อลูกค้าโดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้นจะต้องถูกต้องและรวดเร็ว เช่น ระบบการสั่งซื้อสินค้ามีการเชื่อมโยงระบบกันระหว่างฝ่ายรับออร์เดอร์ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายเครดิต เป็นต้น


จากประโยชน์ทั้ง 5 ข้อดังที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้เราเห็นและเข้าใจถึงความสำคัญของการ ทำ CRM ดังนั้นแล้วเราก็ควรจะนำขั้นตอนและวิธีการเหล่านี้มาปรับให้เข้ากับระบบการจัดการของธุรกิจของเราเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต


บทความที่คล้ายกัน