SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การทำธุรกิจแบบ B2C อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

13 กรกฎาคม 2564
การทำธุรกิจแบบ B2C อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การทำธุรกิจแบบ B2C อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

ในการทำธุรกิจต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ฝ่ายคือผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายมีหลายรูปแบบด้วยกันในปัจจุบัน ทั้งนี้รูปแบบที่เราพบมากที่สุด คือ การค้าระหว่างผู้ค้าโดยตรงถึงลูกค้าหรือผู้บริโภค ซึ่งเราเรียกการทำธุรกิจแบบนี้ว่า การทำธุรกิจแบบ B2Cการทำธุรกิจแบบ B2C คืออะไร? ย่อมาจากอะไร?

การทำธุรกิจแบบ B2C หรือ Business to Customer คือ การทำธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการระหว่างเจ้าของธุรกิจกับผู้บริโภค ซึ่งเป็นประเภทธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ระยะสั้นระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้ซื้อโดยตรง ทั้งนี้ธุรกิจประเภทนี้ได้รับความนิยมขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีการเข้าถึงระบบออนไลน์ และเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น เช่น อาหาร, เสื้อผ้า สายการบิน, โรงแรม เป็นต้น

การทำธุรกิจแบบนี้ มักเน้นขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปและขายในจำนวนมากๆ การขายแบบ B2C จำเป็นต้องพึ่ง “การตลาด” การโฆษณาต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสนใจและเดินเข้าไปเลือกซื้อ    


ธุรกิจแบบ B2C มีลักษณะสำคัญอย่างไร ?

ลักษณะสำคัญของธุรกิจแบบ B2C คือ จะมีรายได้หลายช่องทาง โดยไม่พึ่งพาลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป ถ้าฐานลูกค้ามีมากและดี ย่อมส่งผลให้ฐานรายได้มีความมั่นคงมากขึ้น นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจแบบนี้ส่วนใหญ่บริษัทจะมีความสามารถในการต่อรองและตั้งราคาสูง เพราะรายได้จากลูกค้ากระจายตัว ไม่สามารถรวมตัวกันต่อรองได้

นอกจากนี้ การทำธุรกิจแบบ B2C มักมีกระบวนการจัดซื้อที่ไม่ยุ่งยากเท่าแบบ B2B ที่ต้องอาศัยผู้ตัดสินใจจำนวนมากเพราะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก แต่การซื้อขายแบบ B2C เป็นการซื้อขายโดยตรงกับผู้ซื้อที่สามารถตัดสินใจได้เอง B2C จะเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้น จำต้องมีวิธีการขายที่ดึงดูดลูกค้าโดยใช้โฆษณาและโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อดึงดูดให้เกิดการซื้อขายมากขึ้น


เราจะทำธุรกิจแบบ B2C ให้สำเร็จได้อย่างไร ?

การดำเนินธุรกิจแบบ B2C ให้สำเร็จนั้น คนทำธุรกิจต้องเข้าใจในคุณลักษณะสำคัญของ B2C และอาจต้องทราบความแตกต่างของรูปแบบการทำธุรกิจแบบอื่น เช่น B2B และ B2G ว่าคืออะไร รวมถึงประโยชน์ของการจัดรูปแบบทางธุรกิจในแบบต่างๆ ว่ามีข้อดี ข้อเสียอะไรบ้าง ซึ่งประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดของการเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละแบบนั้น ก็คือ ทำให้เราสามารถวางแผนกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม เนื่องจากทั้ง B2B และ B2C นั้น ต้องก่อให้เกิดผลกำไรกับผู้ทำธุรกิจ ทำให้ต้องมีการคิดกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จทางธุรกิจให้ได้


ดังนั้น การทำธุรกิจแบบ B2C ให้สำเร็จ จึงต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงการทำธุรกิจให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า ไม่เพียงให้ผู้ทำธุรกิจเข้าใจในการดำเนินงานและการติดต่อกับลูกค้า แต่ยังส่งผลให้เรารู้ออกแบบการทำการตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจที่เราทำด้วย หากเราออกแบบกลยุทธ์ต่างๆ ได้ดี ย่อมส่งผลให้เราดำเนินธุรกิจได้ดีและมีกำไร มีความเติบโตอย่างแน่นอน


บทความที่คล้ายกัน