SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การทำธุรกิจแบบ B2B อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

13 กรกฎาคม 2564
การทำธุรกิจแบบ B2B อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การทำธุรกิจแบบ B2B อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

โดยปกติของการทำธุรกิจทั่วไป คือการสร้างสินค้าและบริการมาสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ผู้ขายจึงพยายามทำให้สินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ในขณะที่ การทำธุรกิจอีกแบบหนึ่งที่กลับมุ่งเน้นไปที่การสร้างสินค้าและบริการให้กับกลุ่มบริษัทด้วยกันเองมากกว่าทำให้กับผู้บริโภค ซึ่งเราเรียกว่า การทำธุรกิจแบบ B2B ทั้งนี้การทำธุรกิจแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันและอาจสร้างผลกำไรที่มากกว่าการขายให้กับผู้บริโภค 


การทำธุรกิจแบบ B2B คืออะไร? ย่อมาจากอะไร?

การทำธุรกิจแบบ B2B หรือ Business to Business คือการทำธุรกิจระหว่างธุรกิจด้วยกันเอง ถือเป็นการซื้อขายที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ในนามบริษัท โดยส่วนมากแล้วการซื้อขายแบบ B2B ไม่ใช่การซื้อไปบริโภคเองแต่จะเป็นการซื้อเพื่อไปประกอบการทำธุรกิจเพิ่มเติม ต่อยอด หรือการดำเนินธุรกิจตามกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

 

ตัวอย่างของการดำเนินธุรกิจตามกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่น บริษัทหนึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อซึ่งสร้างวัสดุหีบห่อและจัดส่งให้กับธุรกิจต่างๆ ที่ต้องใช้หีบห่อหรือบรรจุสินค้าอุปโภคหรือบริโภคลงไป เป็นต้น


ธุรกิจแบบ B2B มีลักษณะสำคัญอย่างไร ?

ลักษณะสำคัญของการทำธุรกิจแบบนี้ คือ รายได้จะเป็นเงินจำนวนมาก แต่ความสามารถในการต่อรองส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจที่ร่วมทำงานด้วย ดังนั้นบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่ามักจะมีความสามารถในการต่อรองสูงกว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อก็ตาม แต่ข้อดีคือธุรกิจแบบนี้ส่วนใหญ่มีสัญญาระยะยาว มีความมั่นคงของรายได้ในระดับหนึ่ง แต่ต้องมีความรับผิดชอบและดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ หากไม่สามารถทำตามที่ตกลงหรือเกิดความเสียหายขึ้น ย่อมนำมาซึ่งผลกระทบต่ออีกธุรกิจหนึ่งด้วยเช่นกัน


ดังนั้น บริษัทที่ค้าขายให้กับบริษัทด้วยกันเองนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมาก เช่น ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจด้านไอทีที่ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลสำคัญของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆ เราจะต้องมีความรับผิดชอบหรือให้ความระมัดระวังมากเพียงใดต่อการทำธุรกิจนี้


เราจะทำธุรกิจแบบ B2B ให้สำเร็จได้อย่างไร ?

การดำเนินธุรกิจแบบ B2B ให้สำเร็จนั้น คนทำธุรกิจต้องเข้าใจถึงความต้องการที่หลากหลายของบริษัทที่ร่วมทำธุรกิจด้วย รวมถึงอำนาจในการต่อรอง การออกแบบสินค้าและบริการที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้า เราย่อมไม่สามารถออกแบบสินค้าและบริการได้เพียงหนึ่งเดียวสำหรับการทำธุรกิจแบบนี้ เพราะในบางครั้งการได้จำนวนเงินมากๆ จากการทำธุรกิจแบบนี้ อาจต้องแลกกับอำนาจในการต่อรองที่มากขึ้นของกลุ่มบริษัท เป็นต้น

 

ดังนั้น การทำธุรกิจแบบ B2B ให้สำเร็จได้ เจ้าของธุรกิจควรเข้าใจด้วยว่า ไม่มีธุรกิจใดสามารถผลิตและทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ธุรกิจทุกอย่างต้องซื้อหรือจ้างธุรกิจอื่น เพื่อให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ ดังนั้น เราจึงต้องทำหน้าที่ของผู้สนับสนุนในห่วงโซ่อุปทานนี้ให้ดีที่สุดเพื่อส่งต่อสินค้าที่ดีให้กับกลุ่มบริษัทต่อไป


บทความที่คล้ายกัน