SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การตลาด 4C คืออะไร มีอะไรบ้าง

13 กรกฎาคม 2564
การตลาด 4C คืออะไร มีอะไรบ้าง

การตลาด 4C คืออะไร มีอะไรบ้าง

การตลาด 4C คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่นำมาใช้วิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด กลยุทธ์นี้จะมุ่งเน้นไปที่การค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ ทำให้แบรนด์สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุดมากกว่าการที่แบรนด์ผลักสิ่งที่คิดว่าดีไปให้ลูกค้าโดยที่ไม่รู้เลยว่าลูกค้าต้องการสินค้านั้นหรือเปล่า  


องค์ประกอบการตลาด 4C

1. Consumer (ผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าของเรา)

เราต้องตีโจทย์ให้ออกและทำความเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคของเราคือใคร และพวกเขาเหล่านั้นมีความชอบหรือต้องการอะไร เราจะได้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการออกมาได้ตรงกับความต้องการของพวกเขา ไม่ใช่ผลิตแต่สิ่งที่เราอยากจะขาย


2. Cost (ราคาในมุมมองของลูกค้า)

ในมุมมองของลูกค้าจะมองว่าเงินที่พวกเขาเสียไปกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ได้รับกลับมานั้นเหมาะสมกันหรือเปล่า เป็นเรื่องของความรู้สึกความพึงพอใจ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการจะเกิดการเทียบระหว่างราคาสินค้ากับคุณภาพที่ได้รับว่ามีความคุ้มหรือไม่ ไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้าถูกหรือแพง แต่เป็นเรื่องของความสมเหตุสมผลของราคาที่ลูกค้ารู้สึกกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั่นเอง ดังนั้นการตั้งราคาตามหลักการตลาด 4C ควรตั้งให้สอดคล้องกับความคุ้มค่าในมุมมองของลูกค้ากับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ไม่ใช่ตั้งราคาเพียงแค่ใช้เรื่องของต้นทุนในการผลิตเป็นที่ตั้งเท่านั้น


3. Convenience (ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าหรือบริการ) 

ในยุคสมัยนี้ที่เทคโนโลยีก้าวไกลกว่าจรวด ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้จากหลากหลายช่องทาง ก็จำเป็นที่แบรนด์หรือผู้ประกอบการต้องมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการของเราได้มากขึ้น ซึ่งในเรื่องของ convenience นั้นยังรวมไปถึงวิธีการชำระเงินด้วย เช่น เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ ลูกค้าจะสามารถชำระเงินผ่านช่องทางใดได้บ้าง


4. Communication (การสื่อสาร/การนำเสนอ)

เป็นการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งตรงไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรับรู้ถึงสินค้าของแบรนด์ได้จริงๆ เพราะสินค้าชนิดหนึ่งๆ อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนทุกคน ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่เราจะลงทุนโฆษณาสื่อสารไปในวงกว้าง แต่ควรสื่อสารให้ถึงกลุ่มลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าหรือบริการของเรา ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นในตัวของสินค้าหรือบริการ ส่งผลให้ยอดขายหรือการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตามมา


ซึ่งเราสามารถนำกลยุทธ์ การตลาด 4C ดังกล่าวข้างต้นทั้ง 4 ข้อนี้มาผนวกใช้กับกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ 4P ก็จะยิ่งส่งเสริมให้การตลาดของเรามีความแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้น


บทความที่คล้ายกัน