SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

กรณีศึกษา TV Direct เพิ่มยอดขายจากการทำ Telesale

13 สิงหาคม 2564
กรณีศึกษา TV Direct เพิ่มยอดขายจากการทำ Telesale

กรณีศึกษา TV Direct

เพิ่มยอดขายจากการทำ Telesale

กรณีศึกษา TV Direct เพิ่มยอดขายจากการทำ Telesale นั้น จะพบว่าตอนที่เริ่มแรกของการทำธุรกิจนั้น TV Direct เสนอขายสินค้าและบริการแบบ Direct Response Television ซึ่งเป็นการนำเสนอขายสินค้าและบริการแก่ลูกค้าผ่านโทรทัศน์ในระบบ Free TV และค่อยๆ พัฒนาปรับปรุงการนำเสนอขายสินค้าและบริการแก่ลูกค้าในหลายๆ ช่องทาง และหนึ่งในช่องทางนั้นก็คือ Telesale ซึ่งจะมีทั้งแบบเชิงรุกคือโทรติดตามลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เคยติดต่อเข้ามาแต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อ และแบบเชิงรับที่ทางลูกค้าจะโทรติดต่อเข้ามาเอง จนเมื่อมาถึงยุคดิจิทัล TV Direct ก็ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ Telesale เพื่อให้การขายสินค้าทางโทรศัพท์เป็นไปอย่างครบวงจรเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังเอาไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและภักดีต่อแบรนด์ และส่งผลให้เกิดยอดขายตามมาในภายหลัง


สิ่งที่ผู้ประกอบการควรนำไปประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษา TV Direct เพิ่มยอดขายจากการทำ Telesale

1. ในโลกของการทำธุรกิจนั้นต้องพร้อมเรียนรู้และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา

ยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่เป็นโลกแห่งยุคดิจิทัลแล้ว ลูกค้าสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง อยู่ที่ว่าเราจะทำการสื่อสารอย่างไรให้โดนใจและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

2. การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เกิดกับลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

จะส่งผลดีในระยะยาวต่อแบรนด์ เพราะลูกค้าจะเกิดความประทับใจและรักภักดีในแบรนด์ เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจก็จะเกิดการบอกต่อ ส่งผลให้เกิดยอดขายตามมาในภายหลัง

3. ในยุคนี้เอาชนะกันตรงที่ใครสามารถดูแลลูกค้าได้ดีกว่ากัน

ไม่ได้เอาชนะกันที่ตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจำเป็นที่เราจะต้องหาวิธีการกระบวนการต่างๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ำ


จะเห็นได้ว่าจาก กรณีศึกษา TV Direct เพิ่มยอดขายจากการทำ Telesale นั้น สุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะใช้กลยุทธ์การขายหรือการตลาดแบบใดก็ตาม สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงให้มากที่สุดของการทำธุรกิจในยุคนี้ก็คือการทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้ เพราะนั่นจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจจนกลายเป็นความรักและภักดีในแบรนด์ เกิดการซื้อซ้ำ บอกต่อ ทำให้เกิดยอดขายตามมา


บทความที่คล้ายกัน