SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

กรณีศึกษา วงษ์พาณิชย์ จากซาเล้งสู่ธุรกิจหมื่นล้าน

19 สิงหาคม 2564
กรณีศึกษา วงษ์พาณิชย์ จากซาเล้งสู่ธุรกิจหมื่นล้าน

กรณีศึกษา วงษ์พาณิชย์ จากซาเล้งสู่ธุรกิจหมื่นล้าน

ขยะที่ใครก็บอกว่าไร้ค่าและกำลังจะล้นโลก แต่กลับทำให้คุณสมไทยกลายเป็นเศรษฐีหมื่นล้านและยังขยายสาขาไปทั่วโลกในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา สามารถเรียนรู้ได้จาก  กรณีศึกษา วงษ์พาณิชย์ ดังต่อไปนี้

ต้นกำเนิดธุรกิจของขยะหมื่นล้าน เริ่มต้นที่ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ปักหมุดว่าต้องประสบความสำเร็จในธุรกิจ ท่านจึงริเริ่มหาหนทางในการประกอบธุรกิจ และธุรกิจที่ดร.สมไทยเลือกคือ การทำธุรกิจจากกองขยะ ด้วยการริเริ่มจากความเชื่อและความคิดที่แตกต่าง ด้วยความคิดที่ว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ชุมชนมั่งคั่ง

 


กรณีศึกษา วงษ์พาณิชย์  คุณสมไทยคือ บุคคลที่ริเริ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งในอดีตยังไม่ให้ความสนใจกันมากนัก มีการกระตุ้นให้เกิดการคัดแยกประเภทของขยะด้วยแนวคิดที่อยากให้ชุมชนมีรายได้จากการเก็บขยะ จากกรณีศึกษา วงษ์พาณิชย์ ทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจของคุณสมไทยที่นึกถึงภาพรวมโดยเชื่อมโยงผู้คน ธรรมชาติและระบบเศรษฐกิจไว้ด้วยกันอย่างยั่งยืน  เพราะถ้าหากมนุษย์เรายังมีการบริโภค มีความต้องการอยู่ก็จะยังคงมีขยะที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น การมองเห็นโอกาสตรงนี้จึงทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีหมื่นล้านและ ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลถึงขั้นพาแบรนด์ไทยไประดับโลก

 

ปัจจุบันนี้ธุรกิจภายใต้แบรนด์วงษ์พาณิชย์ได้ขยายสาขาไปแล้วในหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย พม่า ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ลาว กัมพูชา มีแฟรนไชส์ไม่น้อยกว่า 1,400 สาขา คุณสมไทยมีเป้าหมายอยากให้แบรนด์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทั้งนี้สัญลักษณ์แบรนด์ที่เป็นตัวอักษร  W  กับรูปมงกุฎ ที่มีความหมายถึง “พระราชาผู้ทำความสะอาดโลก” ยังเป็นที่ต้องการของหลายบริษัทที่ต้องการตราสัญลักษณ์นี้ประทับบนบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการสื่อสารว่าแบรนด์นี้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโลกอีกด้วย นับว่า กรณีศึกษา วงษ์พาณิชย์ เป็นผู้นำให้กับหลาย ๆ แบรนด์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 


เคล็ดลับสู่ความสำเร็จจาก กรณีศึกษา วงษ์พาณิชย์

1. การรู้จักบริหารทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

หลักการ  กรณีศึกษา วงษ์พาณิชย์  ที่คุณสมไทย ใช้ในการบริหารธุรกิจคือ ใช้หลักครอบครัวทุกคนอยู่กันเหมือนพี่น้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน สร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคง ปลอดภัย มีอนาคต ทำให้พนักงานทุกคนมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

2. ให้ความสำคัญกับความรู้

จากการเริ่มต้นธุรกิจของแบรนด์วงษ์พาณิชย์ เริ่มจากจุดเล็ก ๆ โดยไม่รอให้มีมากแต่ค่อยเติบโตมากเรื่อย ๆ ด้วยการหมั่นหาความรู้มาตลอดโดยเฉพาะการเรียนรู้จากคนสำเร็จ

3. แบ่งปัน และสร้างสรรค์สังคมให้เติบโตไปด้วยกัน

ธุรกิจที่เติบโตจากการเปลี่ยนกองขยะเป็นเหมืองทองที่เอื้อประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชุมชน นับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่งดงามและยั่งยืน ด้วยการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่จากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 


จากกรณีศึกษา วงษ์พาณิชย์ นับว่าเป็นธุรกิจที่ดีต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกัน เอื้อประโยชน์ต่อกันด้วยการสร้างสรรค์ขยะให้แปรเปลี่ยนเป็นอาชีพและก่อให้เกิดรายได้ ส่งผลให้แบรนด์เติบโตไปไกลถึงระดับโลกในที่สุด


 


บทความที่คล้ายกัน