SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

กรณีศึกษา ธุรกิจรถ EV อนาคตยานยนต์ไร้น้ำมัน

20 สิงหาคม 2564
กรณีศึกษา ธุรกิจรถ EV อนาคตยานยนต์ไร้น้ำมัน

กรณีศึกษา ธุรกิจรถ EV อนาคตยานยนต์ไร้น้ำมัน

กรณีศึกษา ธุรกิจรถ EV ใช้เวลาไม่เกินยี่สิบปี ทั่วโลกจะมีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งบนท้องถนน 31 – 51 % ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด ธุรกิจรถ EV จะสามารถก้าวไปสู่จุดนั้นได้แน่แต่มันจะช้าหรือเร็ว รถ EV ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนอื่นๆ โดยระบบของมันจะมีการจัดเก็บพลังงานไว้ที่แบตเตอร์รี่ ที่สามารถชาร์จได้

 

การใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ กรณีศึกษา ธุรกิจรถ EV  เป็นการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมทั้งแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน  สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี แก้ปัญหาปริมาณฝุ่น Pm 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกในปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องมี กรณีศึกษา ธุรกิจรถ EV เพื่อมาทดแทนธุรกิจรถยนต์ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

 


สิ่งที่ผู้ประกอบการควรนำไปประยุกต์จาก กรณีศึกษาธุรกิจรถ EV

บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น

กรณีศึกษา ธุรกิจรถ EV car  ในปี คศ.2016 ประชากรชาวญี่ปุ่นมีการใช้รถ EV เพียงหกหมื่นกว่าคันคิดเป็นร้อยละ 0.1  ทุกคนเกิดความลังเล โดยรัฐบาลญี่ปุ่นใช้มาตรการให้ผู้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดย

1. มอบเงินสนับสนุน จำนวน 4 แสนเยนต่อผู้ที่ซื้อรถ EV (จำนวนเงินขึ้นอยู่กับราคาและ รุ่นของรถยนต์ไฟฟ้าด้วย)

2. การที่รัฐบาลท้องถิ่น สนับสนุนเงินเพิ่มเติมให้อีกคันละ 5 หมื่นเยน

3. ลดภาษี ผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ลดภาษีได้ปีละ 2 แสนเยน

  • แต่ปัญหาที่พบในกลุ่มคนที่ใช้รถ EV
   • สถานที่ชาร์จพลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ
   • การชาร์จไฟฟ้าแต่ละครั้ง ใช้พลังงานได้น้อยกว่า 30 กิโลเมตร

4. ทำให้เกิดการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่น ทั้งเรื่องการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าและแหล่งชาร์จไฟฟ้าให้เพียงพอ เพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อผู้บริโภคตามหัวเมืองใหญ่

 

ธุรกิจรถ EV ในประเทศไทย ที่ตลาดผู้บริโภคยังไม่ให้ความสนใจหรือนำมามาใช้ เนื่องจาก

 • ราคาแพง ไม่ว่าจะเป็นตัวรถหรือค่าอะไหล่ คนทั่วไปไม่สามารถจับต้องได้
 • การใช้งานเดินทาง ยังมีระยะสั้น เนื่องจากข้อจำกัดของแบตตอรี่สำหรับเก็บพลังงานไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถเดินทางไกลๆได้
 • ภาครัฐบาลยังขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา พร้อมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการใช้งานรถ EV
 • จุดชาร์จไฟยังมีไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่จะใช้รถ EV

 

การสร้างพันธมิตรในการบริการหลังการขาย

เช่นการบำรุงรักษา หรือว่าการสนับสนุนให้สถานีบริการน้ำมันในปัจจุบันมีจุดชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถ EV ที่จะไปใช้บริการ

 

การสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ที่จะตัดสินใจมีรถยนต์คันแรก

ให้เข้าเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้พวกเข้าต้องมาใช้ รถ EV แทนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

 


จาก กรณีศึกษา ธุรกิจรถ EV ทำให้เห็นช่องทางในการเติบโตของธุรกิจรถ EV ที่จะมาตอบโจทย์การเดินทางที่ใช้พลังงานธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดเป็นตลาดของผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อรถคันต่อไปเป็น รถ EV


 


บทความที่คล้ายกัน