รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

(ซีรีส์) : ภาษีอย่างง่าย

รายละเอียด

การทำธุรกิจ ถ้าอยากทำให้ธุรกิจเติมโตขึ้น ผู้ประกอบการควรมีการวางระบบเอกสารให้จัดทำอย่างถูกต้องคอร์ส ภาษีอย่างง่าย 2020 จะช่วยผู้ประกอบการวางแผนในเรื่องภาษี เพื่อที่จะทำให้กิจการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง และถูกใจผู้ประกอบการ


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. รู้ถึงพื้นฐานภาษี เพื่อดำเนินกิจการอย่างมั่นใจ
  2. รู้จักภาษีที่สำคัญสำหรับการดำเนินกิจการ
  3. รู้ปัญหาที่กิจการส่วนใหญ่ต้องเจอ
  4. ป้องกันภาษีต่าง ๆ ที่อาจจะเกิด เช่น ย้อนหลัง ค่าปรับ อื่นๆ

เหมาะกับใคร

  1. ผู้ที่กำลังตัดสินใจว่าจะจดเป็นนิติบุคคล
  2. ผู้ที่จดนิติบุคคลใหม่ ภายใน 1-2 ปี
  3. แม่ค้าออนไลน์ ที่กังวลเรื่องภาษี
  4. เจ้าของกิจการที่ต้องการประหยัดภาษีของกิจการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดน้อยลง
ดูเพิ่มเติม

ดูน้อยลง

วิทยากร / ผู้สอน
ครูอัส อัสมา แวโน๊ะ
  • เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ ผู้ก่อตั้ง SMEs Academy 
  •  ครูอัส หรือ คุณอัสมา แวโน๊ะ เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ อยู่ในวงการจัดอบรมสัมมนา มากว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นนักลงทุน ทำธุรกิจที่หลากหลาย มากกกว่า 10 กิจการ
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน