รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

เจาะลึกเงินได้ 8 ประเภท ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

          เงินได้พึงประเมิน คือ เงินได้ที่กฎหมายบังคับให้เราต้องเสียภาษี ได้แก่ เงินสด
ทรัพย์สินที่ตีราคาได้ สิทธิประโยชน์ที่ตีราคาได้ เงินค่าภาษีที่มีคนจ่ายให้เรา
และเครดิตภาษีเงินปันผล ยกเว้นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ได้รู้และเข้าใจในเงินได้ทั้ง 8 ประเภท
  2. เมื่อรู้และเข้าใจในเงินได้พึงประเมินก็สามารถวางแผนการเสียภาษีของตนเองได้
  3. สามารถวางแผนภาษีได้เมื่อรู้ว่าเงินได้แต่ละประเภทมีการหักค่าใช้จ่ายเท่าใด

เหมาะกับใคร

  1. เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชี
  2. พนังงานบัญชีที่ยังไม่มีประสบการณ์
  3. กิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา
  4. กิจการที่จดนิติบุคคลแล้ว (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
  5. เจ้าของกิจการมือใหม่ ที่ต้องการวางแผนรายรับรายจ่ายให้เป็นระบบ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ความยาว 1 ชั่วโมง 09 นาที
10 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
คุณนัย
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน