รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

วิธีคำนวณค่าปรับ ภ.ง.ด.53 และ ภ.พ.30

ภ.ง.ด. 53 คือ แบบยื่นรายการภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล ส่วน ภ.พ. 30 คือแบบที่ใช้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยถ้ากิจการไม่ได้ทำการยื่นหรือยื่นเกินกำหนดเวลา จะต้องมีการเสียค่าปรับ คอร์สเรียนออนไลน์ วิธีคำนวณค่าปรับ ภ.ง.ด. 53 และ ภ.พ. 30 จึงตอบโจทย์ให้แก่เจ้าของกิจการให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. ทราบถึงหน้าที่ของเจ้าของกิจการในการยื่นแบบภาษี 

2. วิธีการคำนวณค่าปรับหกไม่ได้ยื่นหรือทำการยื่นล่าช้า

3. รู้ระยะเวลาในการยื่นแบบภาษีที่ถูกต้อง และวิธีแก้ไขปัญหาเมื่อไม่ได้ยื่นภาษี


เหมาะกับใคร

1. เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชี

2. พนังงานบัญชีที่ยังไม่มีประสบการณ์

3. กิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา

4. กิจการที่จดนิติบุคคลแล้ว (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

5. เจ้าของกิจการมือใหม่ ที่ต้องการยื่นภาษีรายเดือนด้วยตนเอง


 

ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 20 นาที
2 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน