รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30

คอร์สเรียนนี้จะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร? เกิดขึ้นเมื่อไร? แล้วควรจัดทำอย่างไรบ้าง? รวมถึงการสอนขั้นตอนการยื่นแบบภาษี ภ.พ.30 ทั้งแบบยื่นกระดาษและแบบยื่นออนไลน์ ซึ่งหากกิจการของคุณได้มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ต้องทำการยื่นแบบภาษี ภ.พ. 30 แม้ว่าในเดือนนั้นจะไม่มีรายการอะไรก็ตาม ภายในวันและเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ

1. ได้เคล็ดลับการดูจุดความรับผิดในการรับรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) ว่ากิจการจแต่ละประเภทดูที่อะไรบ้าง

2. ทราบถึงข้อควรระวังในการออกใบกำกับภาษี ว่าควรระวังในจุดไหนบ้าง

3. สอนขั้นตอนการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายรายเดือนได้ด้วยตนเอง

4. สอนกระบวนการจัดทำยื่นแบบ ภ.พ.30 ทั้งแบบกระดาษ และยื่นออนไลน์ได้ดวยตนเองโดยไม่จ้างสำนักงานบัญชี

5. สอนการดึงรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย จากโปรแกรม Express เพิ่มความสะดวกในการยื่นภาษีมากยิ่งขึ้น

6. ข้อควรระวังในการจัดทำแบบภ.พ.36 และระยะเวลาในการยื่นภาษีเพื่อที่จะทำให้ไม่โดนค่าปรับ


เหมาะกับใคร

1. เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชี

2. กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. กิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา

4. กิจการที่จดนิติบุคคลแล้ว (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

5. เจ้าของกิจการมือใหม่ ที่ต้องการยื่นภาษีรายเดือนด้วยตนเอง


 

ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 45 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน