รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การจด รายรับ-รายจ่าย ในกิจการอย่างเป็นระบบ

ในการบริหารเงินสดของกิจการ การจดรับ - จ่าย จะช่วยผู้ประกอบการวางแผนรายรับ-รายจ่าย ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมวิธีการตรวจสอบเงินสดของทุกคนว่ามีสภาพคล่องมากเพียงพอหรือไม่


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. ช่วยให้ผู้ประกอบการวางแผนรายรับรายจ่ายได้อย่างเป็นระบบ

2. สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบได้ว่าเงินสดในกิจการของท่านมีสถาะเป็นเช่นไร

3. ช่วยให้เจ้าของกิจการวางแผนในการบริหารสภาพคล่องของกิจการได้


เหมาะกับใคร

1. เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชี

2. พนังงานบัญชีที่ยังไม่มีประสบการณ์

3. กิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา

4. กิจการที่จดนิติบุคคลแล้ว (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

5. เจ้าของกิจการมือใหม่ ที่ต้องการวางแผนรายรับรายจ่ายให้เป็นระบบ


 

บัญชีพื้นฐาน
ความยาว 33 นาที
5 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน